Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS467 Sonlu Elemanlar Metodu (TS_7Y) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere sonlu elemanlar metodunun esas prensiplerini, bu metot temelinde yazılım özelliklerini, mevcut paket programlarla inşaat mühendisliği yapılarının analizi, boyutlandırılması ve tasarımı uygulamalarını verir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr Azer KASIMZADE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kasimzade Arastunoğlu Azer., Yapı Dinamiği, Yenilenmiş 3. Baskı, ISBN 978-605-320-933-1, Nobel Y.D.Ltd. Şti., 568 s., Ankara, 2018, Eğitim, Öğretim, Analiz Programları CD si eki ile ( https://www.mathworks.com/support/books/book48544.html adresinde altı dilde tanıtılmaktadır) Kasimzade Arastunoğlu Azer., Sonlu Elemanlar Metodu, Yenilenmiş 3. Baskı, ISBN 978-605-320-932-4, Nobel Y.D.Ltd. Şti., 848 s., Ankara, 2018, Eğitim, Öğretim, Analiz Programları CD si eki ile ( https://www.mathworks.com/support/books/book48544.html adresinde altı dilde tanıtılmaktadır) Kasimzade A.A., Structural Analysis: Classical Methods and Application ,Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık , (First edition 1997) Second edition, 2004,Third edition 2018 p.424. (ISBN 978-605-320-931-7). Zienkiewicz O.C. and Taylor R.L., The Finite Element Method, Vol. 1,2, McGraw-Hill, London.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sonlu Elemanlar metodunun(SEM) temel ilkeleri; Çubuk sisteminin analizi SEM ile incelenmesi özellikleri; SEM ile yapı analizi programının yazılım algoritması ve düzlem çubuk sistemi örneğinde uygulama örnekleri; SEM ile çubuk sistemlerin hareketli yüke analizi ( tesir çizğileri),algoritması, yazılımı ve uygulama özellikleri ve örnekleri; Tek taraflı çalışan(kablo)elemanlı sistemlerin sonlu elemanlarla modellenmesi özellikleri; Uzay çubuk sistemlerin SEM ile analizi; Sistemlerin uzay çubuk sonlu elemanlar ile sayılaştırılması ve analizi özellikleri;

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sonlu Elemanlar metodunun temel ilkeleri; Kesikli ve sürekli sistemlerinin sayılaştırma özellikleri SEM.pptx
2 Çubuk sisteminin analizi: Yerdeğiştirmeler metodu; Lokal koordinat sisteminde sonlu elemanın rijitlik matrisinin kurulması;Yaklaşım(Şekil fonksiyonu)matrisinin kurulması özellikleri; SEM.pptx
3 Duzlem çubuğun yaklaşım ve rijitlik matrisinin kurulması örnekleri SEM.pptx
4 Lokal koordinat sisteminde dış yük vektörünün kurulması ve düzlem çubuk eleman örneğinde uygulamaları.Global ve Lokal koordinat sistemleri,dönüşüm matrisleri, Sistem geometrisinin Analitik ifadesi SEM.pptx
5 Sistemin rijitlik matrisinin ve genelleştirilmiş kuvvet vektorunun kurulması(Düğüm eleman bağlantısı-topoloji matrisi);SEM in çözme denklemlerinde sınır koşullarının dikkate alınması;Lokal koordinat sisteminde sonlu elemanlarda yerdeğiştirmelerin ve iç kuvvetlerin buluması.Sistemin düğüm ve elemanlarının numaralanması özellikleri SEM.pptx
6 Sonlu elemanlar metodu ile yapı analizi programının yazılım algoritması ve düzlem çubuk sistemi örneğinde uygulama örnekleri SEM.pptx
7 Düzlem çerçeve sistemiminin sonlu elemanlar metodu ile analiz programının yazılım ve uygulama örnekleri;Kafes, düzlem çerçeve ve kafes karma sistemiminin sonlu elemanlar metodu ile analiz programının yazılım ve uygulama örnekleri SEM.pptx
8 SEM ile çubuk sistemlerin hareketli yüke analizi,algoritması, yazılımı ve uygulama özellikleri ve örnekleri SEM.pptx
9 SEM ile çubuk sistemlerin hareketli yüke analizi- tesir çizğilerinin kurulma örnekleri SEM.pptx
10 Ara sınav SEM.pptx
11 Tek taraflı çalışan(kablo)elemanlı sistemlerin sonlu elemanlarla modellenmesi özellikleri SEM.pptx
12 Tek taraflı çalışan(kablo)elemanlı sistemlerin sonlu elemanlarla modellenmesi örnekleri SEM.pptx
13 Uzay çubuk sistemlerin SEM ile analizi:Sistemlerin uzay çubuk sonlu elemanlar ile sayılaştırılması ve analizi özellikleri SEM.pptx
14 Uzay çubuk sistemlerin SEM ile analizi algoritması ve uygulama örnekleri SEM.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295140 Bu ders öğrencilere sonlu elemanlar metodunun esas prensipleri
2 1295141 Bu metot temelinde yazılım özellikleri
3 1295142 Mevcut paket programlarla inşaat mühendisliği yapılarının analizi boyutlandırılması ve tasarımı uygulamalarını verir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek