Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS457 Su Temini Mühendisliği (TS 7Y) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Su temini sistemlerinin başlıca elemanlarını, boyutlandırmayı, içme ve kullanma suyunun iletimini ve dağıtımını bilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Turgay PARTAL

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Su temini ders notları, 2. Çözümlü problemlerle su Temini ve Çevre Sağlığı, Yılmaz Muslu, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Su temini sisteminin genel özellikleri, elemanları, Nüfus tahmini, kuyular ve galeriler, boru hatları, pompalar, su depoları, su şebekeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Su temini sisteminin elemanları su temini.pptx
2 Nüfus tahmini Su temini MENBALAR.pptx
3 Birim su sarfiyatı su temini giriş.pptx
4 Örnek problemler
5 Yeraltı suyu su temini YERALTI SUYU.pptx
6 Kuyu debisi denklemleri su temini YERALTI SUYU.pptx
7 Kuyu çeşitleri ve uygulamaları su temini YERALTI SUYU.pptx
8 Su iletim hatları
9 Ara sınav
10 Serbest yüzeyli su iletimi Su temini SULARIN İLETİLMESİ.pptx
11 Basınçlı (terfili) su iletimi Su temini SULARIN İLETİLMESİ.pptx
12 Su depoları Su temini SULARIN İLETİLMESİ.pptx
13 su şebekeleri Su temini SULARIN İLETİLMESİ.pptx
14 Su şebeke hesabı
15 uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513149 Nüfus Tahmini yapabilmek
2 1513150 Kuyular hakkında bilmek
3 1513151 İsale hatları hesabını yapabilmek
4 1513152 Su şebekesinin hesabını yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78187 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 78188 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78189 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78190 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78191 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78192 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78193 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78194 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78195 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78196 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78197 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 2 3 3 4 4 2 2
2 4 4 3 3 2 3 2 3 4 2 2
3 5 5 3 3 2 4 2 4 4 2 2
4 5 5 3 3 2 4 2 4 4 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek