Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS409 Tüneller (TS 7Y) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Tünel yapım teknikleri hakkında genel bilgi edinmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erhan Burak PANCAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arıoğlu, E. ve Yüksel, A., Tünel ve Yer altı Mühendislik Yapılarında Çözümlü Püskürtme Beton Problemleri, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, İstanbul, 1999. Erguvanlı, K. Mühendislik Jeolojisi, Kitabevi, İstanbul, 1994. Alun Thomas, Püskürtme beton kaplamalı tüneller, Temmuz 2018. T.C. Orman ve Su İşleri bakanlığı Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğü, Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Yapısal Tasarım Rehberi T.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar, Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü, Demiryolları Planlama ve Tasarım Esasları Prof.Dr. Mehmet BOZKURT, Tüneller-Ders Notları Prof.Dr. Ergin ARIOĞLU, Tüneller Dersi Sayfası, http://www.yildiz.edu.tr/~sahin/tuneller/tunel.htm Ders notları, power point sunumlar, makaleler, tezler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tünellerin tarihçesi, tünel yapım yöntemleri, Delme-patlatma yöntemi, Yeni Avusturya Yöntemi, TBM, EPBM, Aç-kapa yöntemi, Top-down yöntemi, Batırma tünelleri, püskürtme beton, Tünel kazaları, Tünellerde havalandırma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
11 Soru-Yanıt 6 1 6
21 Rapor Sunma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tünellerle ilgili genel bilgi
2 Tünel tarihçesi
3 Tünel açma çeşitleri
4 Delme-patlatma yöntemi
5 Yeni Avusturya yöntemi (NATM)
6 Yeni Avusturya yöntemi (NATM)
7 TBM yöntemi
8 EPBM yöntemi
9 Ara sınav
10 Aç-kapa yöntemi, yukarıdan-aşağıya yöntemi
11 Batırma tünelleri, püskürtme beton TÜNELLERDE PÜSKÜRTME BETON KULLANIMI sunum.pptx
12 Dünyadaki tünel örnekleri
13 Tünel kazaları ve sebepleri
14 Tünellerde güvenlik ve havalandırma
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278419 Öğrenciler tünel yapım tekniklerini öğrenecek
2 1278420 Öğrenciler tünellerle ilgili grup çalışması yapıp sunacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek