Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS421 Betonarme Yapılar (TS 7Y) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Betonarme yüksek kirişler, öngerilmeli beton, betonarme istinat duvarları ve betonarme de çatlama mekanizması hakkında bilgi sahibi olabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zeki KARACA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Durmuş, A., Karaca, Z., Betonarmede Çatlama Mekanizması Çatlak Çeşitleri ve Denetimleri, Hazır Beton Dergisi, Sayı:43, sayfa : 82-97, Ocak 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yüksek kirişler, Kısa kolonlar, İstinat duvarları, Proje uygulamaları, Betonarme borular, Öngerilmeli betona giriş, Betonarmede çatlama mekanizması ve alınması gereken önlemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 84 1
54 Ev Ödevi 1 16 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 9 3 27
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 4 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yüksek kiriş tanımı ve hesap ilkeleri. ders1.pdf
2 Yüksek kiriş için ideal malzemeye göre çözüm. ders2.pdf
3 Yüksek kirişler için betonarme hesap ilkeleri. ders3.pdf
4 Öngerilmeli beton tanımı ve terimleri. ders4.pdf
5 Bir gerginin öngerilmesi. ders5.pdf
6 Sabit yükün bedava taşıtılması kavramı. ders6.pdf
7 Öngerilme ve emniyet. ders7.pdf
8 Gerilme altında korozyon, rötre hesabı, sünme hesabı. ders8.pdf
9 Betonarme istinat duvarlarına giriş. ders9.pdf
10 Arasınav
11 Rankine durumları, istinat duvarı türleri. ders11.pdf
12 Betonarme istinat duvarı hesabı ilkeleri ve sayısal uygulama. ders12.pdf
13 Betonarmede çatlama mekanizması ve alınması gereken önlemler. ders13.pdf
14 Betonarmede çatlama mekanizması ve alınması gereken önlemler. ders14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294752 Yüksek kirişlerin, geleneksel kirişlerden farkını saptar.
2 1294753 Öngerilmeli betonda, "sabit yükün bedava taşıtılması" kavramını tanır.
3 1294754 Betonarme istinat duvarı tahkiklerini yapar.
4 1294755 Betonarmede; çatlakların, teşhis koymada önemini anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3
2 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3
3 5 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3
4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek