Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS425 Yapıların Deneysel Davranışı (TS 7Y) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Yapı ya da yapı elemanlarının deneysel davranışları ile gerçek davranışları arasında karşılaştırmalar yaparak sonuçlar çıkarılabilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zeki KARACA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- İlhan Sungur, Ümit Uzman, Yapı Modelleri Laboratuvarı, KTÜ yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yapı elamanlarının deneysel olarak test edilmesi, Kiriş taşıma gücünün saptanmasında kullanılan yükleme yöntemleri, Deneysel araştırma yöntemleri, Yapıların test edilmesinde yıkıcı olmayan yöntemler, Dinamik yükler altında model veya yapıların test edilmesi, Yapım tekniklerinde kalite kontrol kavramı, Farklı yükler altında yapı davranışlarının simülasyonu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 9 9
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 9 2 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 4 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Betonarme yapı elemanları için önerilen onarım ve güçlendirme yöntemleriyle ilgili deneysel çalışmalarda kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması. YAPILARIN DENEYSEL DAVRANIŞI.PPTX
2 Betonarme yapı elemanları için önerilen onarım ve güçlendirme yöntemleriyle ilgili deneysel çalışmalarda kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması. YAPILARIN DENEYSEL DAVRANIŞI.PPTX
3 Betonarme kiriş-kolon-döşeme elemanlarında mantolama tekniğiyle onarım ve güçlendirme. BETONARME KİRİŞ, KOLON VE döşemelerin Mantolama Tekniği İle Onarım ve Güçlendirilmesi.pptx
4 Karbon lif takviyeli polimer kompozit malzeme ile hasarlı betonarme elemanların onarım ve güçlendirilmesi. KarbonLif Takviyeli Polimer Kompozit Malzemeler.ppt
5 Hafif betonla üretilmiş yapı elemanlarıyla ilgili deneysel çalışmaların incelenmesi. Hafif Beton.pptx
6 Ağır betonla üretilmiş yapı elemanlarıyla ilgili deneysel çalışmaların incelenmesi. Ağır betonla üretilmiş yapı elemanlarıyla ilgili deneysel çalışmaların incelenmesi.pptx
7 Hazır beton kullanımının önemi. hazır beton.pptx
8 Sertleşmiş beton dayanımın belirlenmesinde kullanılan tahribatlı ve tahribatsız yöntemler Sunum son.pptx
9 Yapı elemanlarının deneysel davranış ve gerçek davranış ilişkilerinin saptanmasıyla ilgili çalışmaların incelenmesi Sunum son 2.pptx
10 Arasınav.
11 Yapı elemanlarının deneysel davranış ve gerçek davranış ilişkilerinin saptanmasıyla ilgili çalışmaların incelenmesi. sunum.pptx
12 Dinamik yükler altında model veya yapıların test edilmesi ilkeleri. sunum2.pptx
13 Dinamik yükler altında model veya yapıların test edilmesi ilkeleri. Sunum1.pptx
14 Farklı yükler altında yapı davranışlarının simülasyonu ilkeleri. Sunum2.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513012 Deneysel davranış ile gerçek davranış arasında ilişki kurulabilmesi mantığını geliştirir.
2 1513013 Onarım-güçlendirme kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
3 1513014 Beton cinsinin davranışa etkisini belirler.
4 1513015 Deneysel çalışmaların sağladığı katkıları saptar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78187 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 78188 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78189 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78190 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78191 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78192 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78193 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78194 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78195 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78196 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78197 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 5 5 4 2 4 2 2
2 3 4 3 3 5 5 4 2 4 2 2
3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 2 2
4 3 4 3 4 4 5 4 3 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek