Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS449 Kıyı ve Liman Yapıları (TS 7Y) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Bu derste hedeflenen öğrencinin öğrendiği akışkanlar mekaniği ve hidrolik bilgilerini kullanarak kıyı mühendisliğinde karşılaşabileceği kıyı erozyonunun önlenmesi, kıyıların planlanması, kıyıların su baskınından korunması, liman yapılarının projelendirilmesi gibi pratikte sık karşılaşılan problemlere çözüm üretebilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÜLKE KESKİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

a)Kıyı Mühendisliği , Yalçın Yüksel, Esin Özkan Çevik, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009 b)Liman Mühendisliği , Yalçın Yüksel, Esin Özkan Çevik, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2006 c)Dalgakıran Tasarımı,Yalçın Yüksel, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2011 d)Deniz Tabanı Hidrodinamiği ve Kıyı Morfolojisi Yalçın Yüksel, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste öncelikle kıyı mühendisliği ile ilgili önemli tanımlar verilmekte, dalga tiplerinden bahsedilmekte, ardından küçük ve büyük genlikli dalga teorileri, dalga iklimi ve dalga istatistiği, kıyı morfolojisi ve en son olarak kıyı mühendisliğinde kullanılan sayısal modellerden söz edilmektedir. Ayrıca bölgemizde ve tüm Karadeniz kıyıları boyunca karşılaşılan problemler irdelenmekte özellikle Samsun ilinde rastlanılan kıyı sorunları nelerdir, bunlar üzerinde durulmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 13 3 39
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kıyı mühendisliği tarihçesi, Kıyı alanlarının tanımı, dalgaların özellikleri ve sınıflandırılması
2 Dalga Teorileri, potansiyel akım
3 Dalga Teorileri, potansiyel akım
4 Küçük Genlikli Dalga Teorisi, Lineer Dalga Teorisi, Dalga Enerjisi
5 Dalga İlerlemesi (Sapma, Sığlaşma, Yansıma, Dönme, Dalga Kırılması )
6 Dalga kıyı yapı etkileşimi, dalga aşması, dalga iletimi
7 Dalga akıntı etkileşimi, dalga sınır tabakası
8 Dalga etkisi ile ortalama su seviyesinde meydana gelen değişimler
9 Gerilme akısı, ortalama su seviyesinde alçalma ve kabarma, uzun dalga grubu ve surf salınımı.
10 Arasınav
11 Dalgaların sebep olduğu akıntılar
12 Dalgaların sebep olduğu akıntılar, kıyı boyu akıntılar, kıyıya dik akıntılar, rip akıntıları
13 Büyük Genlikli Dalga Teorisi, Stokes dalga teorisi, Cnoidal dalga teorisi, Soliter dalga teorisi ve Akım Fonksiyonu dalga teorisi
14 Büyük Genlikli Dalga Teorisi, Stokes dalga teorisi, Cnoidal dalga teorisi, Soliter dalga teorisi ve Akım Fonksiyonu dalga teorisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292749 Kıyı ve liman mühendisliğinin inşaat mühendisiliği açısından öneminin kavranması
2 1292751 Kıyı ve liman mühendisliği terimlerini anlaşılması
3 1292750 Bölgedeki kıyı problemlerinin inşaat mühendisliği açısından irdelenmesi
4 1292752 Kıyı ve liman mühendisliğinde kullanılan hidrolik hesaplar
5 1292753 Kıyı ve liman mühendisliğinde modelleme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3
3 3 3 2 3 2 4 2 4 2 4 4
4 3 4 2 4 3 4 2 4 2 3 4
5 3 4 2 4 3 4 2 4 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek