Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS453 Sayısal Çözümleme Yöntemleri (TS 7Y) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Mühendislik alanında gerekli olan sayısal yöntemler ve bunların çözüm teknikleri hakkında bilgi verme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zihni Zerin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bakioğlu, M., "Sayısal analiz", Birsen yayınevi, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

• Sayısal analizde kullanılan kavramlar ve hata analizleri • Serilerin hesaplanması • Doğrusal denklem sistemleri • Özdeğer ve özvektörlerle ilgili problemlerin çözüm teknikleri • Doğrusal olmayan denklem sistemleri • İnterpolasyon ve ekstrapolasyon • En küçük kareler kriteri • Chebyshev yaklaşımı • Fourier yaklaşımı • ARASINAV • Sayısal türev ve sayısal integrasyon formülleri ve çözümlemeler • Başlangıç değer problemleri • Sınırdeğer ve özdeğer problemleri • Kısmi türevli diferansiyellerin sayısal çözümlemeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 • Sayısal analizde kullanılan kavramlar ve hata analizleri sayisal cozumleme yontemleri - Hafta 01.pdf
2 • Serilerin hesaplanması sayisal cozumleme yontemleri - Hafta 02.pdf
3 • Doğrusal denklem sistemleri sayisal cozumleme yontemleri - Hafta 03.pdf
4 • Özdeğer ve özvektörlerle ilgili problemlerin çözüm teknikleri sayisal cozumleme yontemleri - Hafta 04.pdf
5 • Doğrusal olmayan denklem sistemleri sayisal cozumleme yontemleri - Hafta 05.pdf
6 • İnterpolasyon ve ekstrapolasyon sayisal cozumleme yontemleri - Hafta 06.pdf
7 • En küçük kareler kriteri sayisal cozumleme yontemleri - Hafta 07.pdf
8 • Chebyshev yaklaşımı sayisal cozumleme yontemleri - Hafta 08.pdf
9 • Fourier yaklaşımı sayisal cozumleme yontemleri - Hafta 09.pdf
10 • ARASINAV
11 • Sayısal türev ve sayısal integrasyon formülleri ve çözümlemeler sayisal cozumleme yontemleri - Hafta 10.pdf
12 • Başlangıç değer problemleri sayisal cozumleme yontemleri - Hafta 11.pdf
13 • Sınırdeğer ve özdeğer problemleri sayisal cozumleme yontemleri - Hafta 12.pdf
14 • Kısmi türevli diferansiyellerin sayısal çözümlemeleri sayisal cozumleme yontemleri - Hafta 13.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294982 Kapalı çözümü elde edilemeyen mühendislik problemlerinin sayısal metotlar yardımıyla yüksek doğruluk yüzdesiyle elde edilebilmesi
2 1294983 Kapalı çözümlerin sayısal çözümleme teknikleri yardımıyla doğruluk yaklaşımlarının tespiti
3 1294984 Sayısal yöntemlere vakıf olarak bilgisayar programlama algoritmalarının doğru teşkilini elde etmek
4 1294985 Sayısal çözüm tekniklerine hakim olarak mesleki hazır paket programları etkin olarak kullanmak
5 1294986 Uygulama ve araştırma problemlerinin etkin bir şekilde çözümlenmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 3 5 4 4 3 2 3
2 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3
3 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4
4 4 4 4 5 4 3 3 5 4 3 3
5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek