Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KHZ127 Ney 927003 0 0 0

Dersin Amacı

Ney çalgısının geleneksel yaklaşım yöntemi kullanılarak öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emre PINARBAŞI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Müziği Solfej ve Nazariyatı Kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Makamsal etütlerin çalınması, peşrev-sazsemai gibi türlerin seslendirilmesi, çalgıda perde hakimiyetinin öğrenilmesi ve nefes tekniklerinin eser icrasına uygulanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yerinde Buselik beşlisinin Ney üzerinde uygulanması
2 Yerinde Buselik beşlisinin Ney üzerinde uygulanması
3 Yerinde Buselik beşlisinin uygulanmasında Neyde olmayan seslerin öğretilmesi
4 Yerinde Buselik beşlisinin uygulanmasında Neyde olmayan seslerin öğretilmesi
5 Yerinde Rast beşlisindeki Irak perdesinin öğretilmesi
6 Yerinde Rast beşlisindeki Irak perdesinin öğretilmesi
7 Yerinde Rast beşlisinin Ney üzerinde uygulanması
8 Arasınav
9 Yerinde Rast beşlisinin Ney üzerinde uygulanması
10 Yerinde Hüseyni beşlisindeki Segah perdesinin geleneksel seslendirme özelliklerine uygun olarak öğretilmesi
11 Yerinde Hüseyni beşlisindeki Segah perdesinin geleneksel seslendirme özelliklerine uygun olarak öğretilmesi
12 Yerinde Hüseyni beşlisinin Ney üzerinde uygulanması
13 Yerinde Hüseyni beşlisinin Ney üzerinde uygulanması
14 Öğretilen beşlilerde karışık etütler
15 Öğretilen beşlilerde karışık etütler
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569580 Etütlerin farklı tempolarda çalınması ile çalgıda perde hakimiyetini geliştirebilme
2 1569581 Çalgıda nefes devreleri bilincini oluşturabilme
3 1569582 Basit makamlar için oluşturulmuş etütleri çalarak makamsal ezgi özelliklerini kavrayabilme
4 1569583 Basit makamlara ait peşrev ve saz semai gibi çalgısal türlerin icrasını, usul özellikleri de göz önünde bulundurarak uygulayabilme
5 1569584 Dinleme, gözleme ve taklit yoluyla taksim olgusunu kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4
2 5 5
3 5 5 5 5
4 5 5 4
5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek