Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ105 Davranışın Fizyolojik Temelleri 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı insan fizyolojisinin temel özelliklerini ve fizyolojik süreçlerin davranışlar üzerindeki temel etkisini tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Eren Trabzon

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Carlson, N.R. (2011). Fizyolojik Psikoloji: Davranışın Nörolojik Temelleri. (Muzaffer Şahin, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayınevi. 2. Öktem, Ö. (2006). Davranışsal Nörofizyolojiye Giriş. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. 3. Wickens, A. (2009). Introduction to Biopsychology (3rd Edition). Essex (England): Pearson Prentice Hall. 4. Kalat, J.W. (2001). Biological Psychology (Fifth Edition). Belmont, CA: Wadsworth Thomson.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, sinir sisteminin organizasyonu, duyusal sistemlerin fizyolojik özellikleri, nöral iletim, beyin anatomisi ve işlevleri, uyku, öğrenme, bellek ve dil gibi bilişsel işlevlere eşlik eden anatomik yapılar ve onların fizyolojik ve kimyasal temelleri incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 62 62

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nörobiyolojiye giriş Yok Yok Nörobiyolojiye giriş.docx
2 Nöronların yapısı ve işlevi I Yok Yok Nöronların Yapısı ve işlevi I.docx
3 Nöronların yapısı ve işlevi II Yok Yok Nöronların Yapısı ve işlevi II.docx
4 Sinir sisteminin yapısı I Yok Yok Sinir Sisteminin Yapısı I.docx
5 Sinir sisteminin yapısı II Yok Yok Sinir Sisteminin Yapısı II.docx
6 Psikofarmakoloji Yok Yok Psikofarmakoloji.docx
7 Görsel sistem Yok Yok Görsel Sistem.docx
8 İşitme ve diğer duyular Yok Yok İşitme ve diğer duyular.docx
9 Ara sınav Yok Yok Vize Haftası.docx
10 Uyku ve biyolojik ritim Yok Yok Uyku ve Biyolojik Ritim.docx
11 Hareketin kontrolü Yok Yok
12 Duygusal durumlar Yok Yok
13 Öğrenme ve bellek Yok Yok
14 Seksüel gelişim ve davranış Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291055 Davranışın fizyolojik temellerinin incelenmesinde kullanılan çeşitli araştırma tekniklerini bilir ve yöntemler arasındaki farkı açıklar.
2 1291056 Sinir sisteminin temel kısımlarını tanımlar.
3 1291057 Duyu ve algıyla ilişkili serebral kortikal alanların işlevlerini açıklar.
4 1291058 Davranışsal ve bilişsel süreçleri düzenleyen nöral devreleri tanımlar.
5 1291077 Davranışı açıklarken fizyolojik süreçlerin önemli bir değişken olduğunu ve davranışı bu süreçleri dikkate almadan açıklamaya çalışmanın sınırlı bir yaklaşım olacağını öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 3 5
2 4 4
3 4 5
4 5 4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek