Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ211 Cinsellik 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin cinselliğin anatomi ve fizyolojisi, cinsel işlev bozuklukları ve cinsel tedaviler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel davranışta atipik örüntüler, cinsel şiddet ve ticari cinsellik gibi insan cinselliğine ilişkin konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Filiz KOÇOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lopater S. and Westheimer, R. (2001). Human Sexuality: A Psychosocial Perspective. Leiblum, S. R. (2013). Cinsel terapi ilkeleri ve uygulamaları. (1. Baskı). Ankara: Ck Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsan cinselliğinin biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel boyutu, cinsel gelişim, cinsel kimlik ve yönelim, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, güvenli seks, cinsel hastalıklar ve parafililer.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 63 1
12 Takım/Grup Çalışması 2 37 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 2 14 28
18 Örnek Vaka İncelemesi 9 1 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders Tanıtımı Cinsellik 1. Hafta.pptx
2 Kadın cinsel anatomisi ve fizyolojisi Cinsellik 2. Hafta.pptx
3 Erkek cinsel anatomisi ve fizyolojisi Cinsellik 3. Hafta.pptx
4 Cinsel gelişim ve cinsiyete dair sosyal perspektif Cinsellik 4. Hafta.pptx
5 Yetişkinlikte Cinsellik ve İlişkiler Cinsellik 5. Hafta.pptx
6 Cinsel İşlev Bozuklukları Cinsellik 6. Hafta.pptx
7 Cinsel İşlev Bozuklukları ve Kökeni Cinsellik 7. Hafta.pptx
8 Cinsel İşlev Bozuklukları Değerlendirme ve Tedavisi Cinsellik 8. Hafta.pptx
9 Parafili Bozuklukları Cinsellik 9. Hafta.pptx
10 Parafili Bozuklukları Değerlendirme ve Tedavisi Cinsellik 10. Hafta.pptx
11 Öğrenci Çalışmaları-1 Cinsellik 11. Hafta.pptx
12 Öğrenci Çalışmaları-2 Cinsellik 12. Hafta.pptx
13 Öğrenci Çalışmaları-3 Cinsellik 13. Hafta.pptx
14 Öğrenci Çalışmaları-4 Cinsellik 14. Hafta.pptx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230854 İnsan cinselliğinin anatomik temellerini tanımlar.
2 1230855 İnsan cinselliğinin psikolojik temellerini tanımlar.
3 1230856 İnsandaki cinsel işlev bozukluklarını listeler.
4 1230857 İnsanlar arasında cinsel yolla bulaşan hastalıkları tanımlar.
5 1230858 Cinsel işlev bozukluklarının tedavi yollarını tarif eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 1 1 1 1 5 4 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 4 1 1 2
2 2 2 1 1 1 3 1 5 3 5 3 1 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 4 4 1 1 2
3 3 2 1 1 1 2 1 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 1 1 2
4 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 3 1 4 2 3 2 3 2 2 4 4 2 3 4 1 1 2
5 3 2 1 1 1 2 1 3 3 2 3 4 5 4 4 4 4 2 3 4 4 3 5 4 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek