Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ214 Klinik Psikolojiye Giriş 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, klinik psikolojisi alanına genel bir bakış sağlamak, klinik psikoloji alanındaki temel kavram ve yöntemler ile ilgili bir çerçeve sunmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Elif Ünal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Kramer, G.P., Bernstein, D.A., Phares, V. (2014). Klinik Psikolojiye Giriş. Çev. Ed.: İhsan Dağ. Ankara: Mentis Yayıncılık, 768 sayfa. http://www.mentisyayincilik.com/Klinik-PsikolojiyeGiris,PR-14.htm

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klinik psikolojisi alanına genel bir bakış sağlamak, klinik psikoloji alanındaki temel kavram ve yöntemler hakkında derinlemesine bilgi sahhibi olmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 5 1
5 Derse Katılım 1 5 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
21 Rapor Sunma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, Dönemin planlanması Yok Yok
2 Klinik Psikoloji Nedir? Klinik Psikolojinin Geçmişi ve Bugünü, Klinik Psikolog Olma Süreci? Klinik Değerlendirmenin Temel Özellikleri Klinik Psikolojiye Giriş.pptx
3 Klinik Psikolojide Görüşme ve Gözlem, Klinik Psikolojide Ölçme I Klinik Psikolojiye Giriş-2.pptx
4 Klinik Psikolojide Ölçme II Klinik Müdahalelerin Temel Özellikleri Klinik Psikolojiye Giriş-3.pptx
5 Psikodinamik Psikoterapiler Klinik Psikolojiye Giriş-4.pptx
6 Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler.pptx
7 Klinik Müdahalenin Alternatif Biçimleri Klinik Psikolojiye Giriş-6.pptx
8 Klinik Çocuk Psikolojisi Klinik Psikolojiye Giriş-7.pptx
9 Ara Sınav
10 Sağlık Psikolojisi, Klinik Nöropsikoloji Klinik Psikolojiye Giriş- 8.pptx
11 Adli Psikoloji, Klinik Psikologların Afet Yönetimindeki Yeri Klinik Psikolojiye Giriş-9.pptx
12 Klinik Psikolojide Mesleki ve Lisansüstü Eğitim Klinik Psikolojiye Giriş-10.pptx
13 Klinik Psikologlar ile Görüşmeler Ödev Teslimi
14 Uygulama Çalışmaları ve Ders Tekrarı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284200 1. Klinik psikolojinin tarihsel gelişimi ve çağdaş klinik psikoloji akımlarını tanır.
2 1284201 2. Klinik psikoloji alanındaki bilimsel bilgiyi tanır, güncel literatürü araştırır.
3 1284202 3. Klinik psikolojide sınıflandırma ve tanı, değerlendirme, müdahale ve önleme süreçleri ile ilgili temel bilgi ve becerileri tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 3 5 2 5 5 3 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
2 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 2 5 5 3 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek