Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ216 Gözlem ve Görüşme Teknikleri 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Öğrenciye terapötik görüşme ilke ve tekniklerini öğretmek ve uygulamalı olarak danışan-danışman ilişkisi içerisinde terapötik süreç yönetebilme becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

öğretim görevlisi Nevres KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Her öğrenci 5 seanslık görsel kayıtlı psikolojik danışma uygulaması yapmakla yükümlüdür.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yeniden Terapötik iletişim (nilüfer voltan acar) İletişim ( jay Haley) Empatinin Yitimi (Arno Gruen)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gözlem teknikleri ve beden dili hakkında bilgi sahibi olmak. Terapötik süreç beceri ve koşullarını bilmek. Bilgilerini uygulamalı olarak göstermek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
49 Performans 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 50 50
29 Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 gözlem nedir? gözlem türleri ve beden dili- etkin dinleme ders ortamında/danışan -danışman rollerinde drama storage/app/public/saynurk/127543
2 terapötik görüşme nedir? amaçları nelerdir? Gözlem ve Görüşme Teknikleri 2.pptx
3 terapötik beceriler I ( yapılama- yakından ilgilenme - konuşmaya açık davet) ders ortamında Gözlem ve Görüşme Teknikleri 3.pptx
4 terapötik beceriler II (duygu-içerik yansıtılması- kişisellştirme-özetleme) ders ortamında Gözlem ve Görüşme Teknikleri 4.pptx
5 terapötik beceriler III ( paylaştırma - bağlama- sessizlik) ders ortamında storage/app/public/saynurk/127543
6 terapötik koşullar I ( empati - aşamalı sınıflaması) ders ortamında EMPATİ.ppt
7 terapötik koşullar II ( saygı- saydamlık) ders ortamında Gözlem ve Görüşme Teknikleri 7.pptx
8 terapötik koşullar III ( somutluk- ilişkinin şimdi ve buradalığı ) ders ortamında storage/app/public/saynurk/127543
9 terapötik koşullar IV ( yüzleştirme- sonlandırma) ders ortamında gözlem ve görüşme teknikleri 9.pptx
10 ara sınav
11 terapötik koşullar ve beceriler arasındaki ilişkiler Gözlem ve Görüşme Teknikleri 11.pptx
12 sokratik sorgulama I ders ortamında Gözlem ve Görüşme Teknikleri 12.pptx
GÖZLEM GÖRÜŞME TEKNİKLERİ UYGULAMA.docx
13 sokratik sorgulama II ders ortamında Gözlem ve Görüşme Teknikleri 13.pptx
14 genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230830 beden dilini ve gözlem yapmayı bilir
2 1230831 terapötik süreç koşullarını bilir ve uygular
3 1230832 terapötik beceriler kazanır
4 1230833 terapötik süreç başlatır devam ettirir ve sonlandırır.
5 1230834 terapötik becerileri kişiselleştirerek yaşam biçimi haline getirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5
2 5 5 5 4 5
3 5 5 5 5 5
4 4 5 4 4 5
5 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek