Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ312 Din ve Maneviyat Psikolojisi 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Dini ve maneviyatın birey üzerindeki etkilerini tanıtmak, din ve maneviyat psikolojisinin esasları konusunda öğrencileri bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Aysu GÜL ŞANLİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Hüseyin Peker, Din Psikolojisi, Çamlıca yayınları, İstanbul, 2016. 2. Hüseyin Peker, Ruh sağlığı ve Dini İnanç, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2017. 3. Nevzat Tarhan, İnanç Psikoljisi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009. 4. Hsan Kayıklık, Din Psikolojisi, Karahan yayınları, Adana, 2011. 5 Asım Yapıcı, Ruh Sağlığı ve Din, Karahan yayınları, Adana, 2007.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Din ve maneviyat psikolojisinin konusu, amacı, tarhçesi, Dini inancın motivasyonu, bireyi Allah'a inanmaya ve dini kabule iten etkenler, Direyi Allah'ı inkâra ve dini redde götüren etkenler, dini yaşantının unsurları, dini inanç, dini düşünce, dini duygu, dini bilinç, ibadet ve dua, dini irade, dini tutum, dini kişlik, insan hayatının belirgin dönemleri ve din, din değiştirmenin psikolojik nedenleri, ruhsağlığı ve dini inanç, ruh sağlığını koruyucu inanç, ibadet ve ahlak esasları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
34 Okuma 1 25 1
49 Performans 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 50 50
34 Okuma 1 25 25
49 Performans 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din ve maneviyat psikolojisi konusu din ve maneviyat psikoloji konusu 1.2. hafta.pdf
2 Din ve maneviyat psikolojisinin amacı ve tarihi din ve maneviyat psikoloji konusu 1.2. hafta.pdf
3 Din, Dindarlık ve Dindarlığın Boyutları dindarlığın boyutları 3. hafta.pdf
4 Dindarlığın Kaynakları Dindarlığın Kaynakları- 4. hafta.pdf
5 Psikologlar ve Din Görüşleri din ve maneviyat-psikologlar ve din görüşleri-5. hafta.pdf
6 Dine Dönüş ve Din Değiştirme dine dönüş ve din değiştirme 6. hafta.pdf
7 Parapsikoloji din psikolojisi-parapsikoloji 7..pptx
8 Batıl İnanç ve Davranışların Psikolojisi batıl inançlar 8. hafta.pdf
9 AraSınav
10 Dua ve Psikoloji din ve maneviyat dua psikolojisi 9. hafta.pdf
11 Ruhsal Bozukluklar ve Din ruhsal bozukluklar ve din 10. hafta.pdf
12 Dini Değerler ve Kişilik din ve kişilik 11. hafta.pdf
13 Mutluluk yaşam Doyumu ve Dindarlık din.pdf
14 Din ve Ölüm Kaygısı din ve ölüm kaygısı 12. hafta.pptx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346203 Din ve Manevi Psikolojinin temel kavramlarını öğrenir
2 1346204 Dini inançların ve maneviyatın bireyin psikolojisi üzerindeki etkilerini açıklar
3 1346205 Din ve maneviyat psikolojisinde araştırma yapabilecektir.
4 1346206 Dini değerlerin kazanım sürecini kavrayacaktır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71427 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 71428 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71429 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 71430 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 71431 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 71432 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 71433 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 71434 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 71435 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 71410 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 71411 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 71412 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 71415 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 71419 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 71418 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 71414 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 71417 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 71413 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 71426 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 71425 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 71409 Öğrenmeyi öğrenir.
22 71424 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 71423 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 71422 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 71421 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 71420 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 71408 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 71407 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 71406 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 71405 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 71416 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 4 3
2 3 3 3 4 2
3 3 4 3 3 4 2 4 4
4 4 4 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek