Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ312 Din ve Maneviyat Psikolojisi 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Dini ve maneviyatın birey üzerindeki etkilerini tanıtmak, din ve maneviyat psikolojisinin esasları konusunda öğrencileri bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Aysu GÜL ŞANLİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Hüseyin Peker, Din Psikolojisi, Çamlıca yayınları, İstanbul, 2016. 2. Hüseyin Peker, Ruh sağlığı ve Dini İnanç, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2017. 3. Nevzat Tarhan, İnanç Psikoljisi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009. 4. Hsan Kayıklık, Din Psikolojisi, Karahan yayınları, Adana, 2011. 5 Asım Yapıcı, Ruh Sağlığı ve Din, Karahan yayınları, Adana, 2007.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Din ve maneviyat psikolojisinin konusu, amacı, tarhçesi, Dini inancın motivasyonu, bireyi Allah'a inanmaya ve dini kabule iten etkenler, Direyi Allah'ı inkâra ve dini redde götüren etkenler, dini yaşantının unsurları, dini inanç, dini düşünce, dini duygu, dini bilinç, ibadet ve dua, dini irade, dini tutum, dini kişlik, insan hayatının belirgin dönemleri ve din, din değiştirmenin psikolojik nedenleri, ruhsağlığı ve dini inanç, ruh sağlığını koruyucu inanç, ibadet ve ahlak esasları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
34 Okuma 1 25 1
49 Performans 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 50 50
34 Okuma 1 25 25
49 Performans 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din ve maneviyat psikolojisi konusu
2 Din ve maneviyat psikolojisinin amacı ve tarihi
3 Din, Dindarlık ve Dindarlığın Boyutları
4 Dindarlığın Kaynakları
5 Psikologlar ve Din Görüşleri
6 Dine Dönüş ve Din Değiştirme
7 Parapsikoloji
8 Batıl İnanç ve Davranışların Psikolojisi
9 AraSınav
10 Dua ve Psikoloji
11 Ruhsal Bozukluklar ve Din
12 Dini Değerler ve Kişilik
13 Çocukluk Dönemi Din ve Değer Yapılanmasında Medya
14 Din ve Ölüm Kaygısı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1107413 Din ve Manevi Psikolojinin temel kavramlarını öğrenir
2 1107414 Dini inançların ve maneviyatın bireyin psikolojisi üzerindeki etkilerini açıklar
3 1107415 Din ve maneviyat psikolojisinde araştırma yapabilecektir.
4 1107416 Dini değerlerin kazanım sürecini kavrayacaktır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 4 3
2 3 3 3 4 2
3 3 4 3 3 4 2 4 4
4 4 4 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek