Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT109 Tarım Tarihi ve Deontolojisi I 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Tarım sadece teknik ve ekolojik olmayıp, ekonomik ve sosyo-kültürel bir faaliyet olarak görülmelidir. Bu dersin sonunda öğrencilerin dünyanın farklı bölgelerinde tarımın gelişimi, önemi ve geleceği ile ilgili konularda bilgi ve vizyon sahibi olması düşünülmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüsnü DEMİRSOY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÖZERCAN,B.,2002."Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde Tarım", Yükseklisans Semineri, A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış, Ankara. DEMİRCİ,R.,1980."Eski Türklerde Tarım Hayatı", Ziraat Mühendisliği Dergisi, Nisan 1980, Ankara. -DEMİRCİ,R.,-ÖZÇELİK,A.,1990."Tarım Tarihi", A.Ü. Ziraat Fak. Yayın No: 1186, Ankara. -DÖLEN,E.,1999. Cumhuriyetin Onuncu Yılında Kurulmuş Olan “İstanbul Üniversitesi” İle “Yüksek Ziraat Enstitüsü”nün Kuruluşlarının ve Akademik Yapılarının Karşılaştırılması; Bilanço 1923- 1998, Türk Tarih Vakfı Yayını, S. 235-249. -DURAN,B.,1991."Türkiye Tarım Tarihi (1870-1914) I", Kırkambar Yayını No:1, Malatya. -EĞİLMEZ,M.,-KUMLU,E., 2004. “Ekonomi Politikası Teori Ve Türkiye Uygulaması”, 6. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarımın ve tarım topraklarının stratejik öneminin kavranması, geleceğin mesleği olan tarımın geçmişte geçirdiği evrelerin anlaşılması, geçmişte farklı toplumlarda tarımın sosyal yaşam üzerindeki etkilerinin tartışılması, günümüzde tarım toprakları üzerinde ülkelerin, çok uluslu şirketlerin etkilerinin tartışılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımın Önemi ve Arkeobotani
2 Tarihi Evreler ve Çiftçiliğin Gelişimi
3 Orta Asya’da Tarım
4 Bereketli Hilal’de Tarım
5 Mezopotamya ve Mısır Medeniyetlerinde Tarım
6 Anadolu Medeniyetlerinde Tarım
7 Selçuklu ve Osmanlılarda Tarım
8 Avrupa’da Sanayi Öncesi ve Sonrası Tarımsal Gelişme
9 Arasınav
10 Endülüs’de Tarım Okuma-Kaynak tarama
11 Amerika Kıtasında Tarımsal Gelişme
12 Türkiye’de Tarım ve tarımsal Gelişme
13 Ziraat mühendisliğinin tanımı ve kapsamı
14 Türkiye'de ziraat mühendisliği hakkındaki mevzuat
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286785 1. Tarımın ve tarım topraklarının stratejik öneminin kavranması
2 1286786 2. Geleceğin mesleği olan tarımın geçmişte geçirdiği evrelerin anlaşılması
3 1286787 3. Geçmişte farklı toplumlarda tarımın sosyal yaşam üzerindeki etkilerinin tartışılması
4 1286788 4. Günümüzde tarım toprakları üzerinde ülkelerin, çok uluslu şirketlerin etkilerinin tartışılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 2
2 2 2
3 3 3
4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek