Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYA110 Mesleki Yazışmalar 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bu ders öğrenciye; bilgisayarda mesleki yazışmaları; resmi yazıları, iş yazıları ve özel yazıları, hızlı ve etkin şekilde yapabilmeyi öğretecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Derya KABASAKAL ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Türk dili dersi ve Klavye kullanımı, derslerinden sonraki dönemde verilmelidir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Yazışma Teknikleri, Hakan Koç – Menekşe Tarhan Öztoprak, Seçkin Yayıncılık 2- Örnekleriyle Mesleki Yazışma ve Rapor Hazırlama Teknikleri, Doç. Dr. Hasan Tutar – Öğr. Gör. Ferit Ayyıldız, Seçkin Yayıncılık 3- Ders Notları, Slaytlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
11 Soru-Yanıt 13 2 26
12 Takım/Grup Çalışması 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 1 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim 1.Hafta.pptx
2 Yazışma İlkeleri ve Kuralları 2.Hafta.pptx
3 Yazışma İlkeleri ve Kuralları 3.Hafta.pptx
4 Yazışma İlkeleri ve Kuralları 4.Hafta.pptx
5 Resmi Yazılarda Uyulması Gereken Esas ve Usuller 5.Hafta.pptx
6 Resmi Yazılarda Uyulması Gereken Esas ve Usuller 6.Hafta.pptx
7 Resmi Yazı Çeşitleri 7.Hafta.pptx
8 Resmi Yazı Çeşitleri 8.Hafta.pptx
9 İş Yazıları 9.Hafta.pptx
10 İş Yazıları 10.Hafta.pptx
11 İş Yazıları 11.Hafta.pptx
12 Özel Yazılar 12.Hafta.pptx
13 Özel Yazılar 13.Hafta.pptx
14 Elektronik Belge 14.Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281190 Yazışma ilkelerini ve kurallarını bilir
2 1281191 Yazışma tekniklerini öğrenir
3 1281193 Resmi yazışmalarda uyulması gereken usul ve esasları öğrenir ve uygular
4 1281192 Yazışma türlerini açıklar
5 1281194 Yazışma yapma yeterliliğini kazanır
6 1281195 Elektronik belge yönetimi konusunda bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69865 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanında yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
2 69866 Mesleki alanda Türk Dil Bilgisi kurallarını yeterli düzeyde bilir.
3 69867 Atatür İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularında bilgi sahibi olur.
4 69868 İşletme Matematiği hakkında bilgi sahibi olur
5 69869 Sektördeki yazışma kurallarını bilir.
6 69870 Ofis programlarının temel özelliklerini bilir.
7 69871 Bürokrasi ve Protokol kurallarını bilir.
8 69872 Bireysel ve örgütsel davranış kurallarını bilir.
9 69873 Ön Muhasebe ile ilgili temel kavramları bilir .
10 69874 Dosyalama ve Arşivleme kurallarını bilir.
11 69875 Toplantı gündemi belirler, gündeme uygun şekilde hazırlar, toplantıya katılır ve toplantı tutanağı düzenler.
12 69876 İşletme ve ekonomi konularında genel bilgi sahibi olur.
13 69877 Süratli Klavye kullanma tekniklerini bilir.
14 69878 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır
15 69879 Kriz ve Stres Yönetimi tekniklerini Zaman Yönetimi ile birleştirerek uygular
16 69880 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
17 69882 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
18 69884 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
19 69888 İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
20 69881 Çalışma ekipleri kurar, işbölümü ve iş analizi yapar.
21 69883 Yönetim ve teknoloji arasındaki ilişkinin önemini kavrar.
22 69885 İletişimde ses ve nefes tekniklerini kullanmaya hakim olmak, etkili ve hazırlıklı konuşma becerisini kazanmak.
23 69889 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
24 69886 Mesleki alanda Türk dil bilgisi kurallarını etkin bir şekilde uygular.
25 69887 Mesleki yeterliliği gereği bilgisayar klavyesini on parmak süratli bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 4 2
2 5 3
3 5 3
4 5 3
5 5 3
6 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek