Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYA209 Halkla İlişkiler 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye halkla ilişkiler faaliyetleri yapma yeterlikleri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Derya KABASAKAL ŞAHİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-SEZGİN Murat, 2007, “Meslek Yüksekokulları İçin Halkla İlişkiler”, Yüce Medya Yayınları, KONYA 2-KALYON Yeşim,2007, "Halkla İlişkiler", Nobel Yayınları,ANKARA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 11 2 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 11 2 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar 1.Hafta.pptx
2 Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi 2.Hafta.pptx
3 Halkla İlişkiler Ve İlişkili Olduğu Alanlar 3.Hafta.pptx
4 Halkla İlişkiler Ve İlişkili Olduğu Alanlar 4.Hafta.pptx
5 Halkla ilişkilerin faaliyet alanları 5.Hafta.pptx
6 Halkla İlişkilerde İzlenen Amaç, Halkla İlişkilerde Temel İlkeler 6.Hafta.pptx
7 Halkla İlişkilerde Kullanılan Araç ve Yöntemler 7.Hafta.pptx
8 Halkla İlişkilerde Kullanılan Araç ve Yöntemler 8.Hafta.pptx
9 Halkla İlişkiler ve Hedef Kitle 9.Hafta.pptx
10 Halkla İlişkiler Süreci 10.Hafta.pptx
11 Kriz Yönetimi 11.Hafta.pptx
12 Halkla İlişkiler Uygulamaları 12.Hafta.pptx
13 Halkla İlişkiler Uygulamaları 13.Hafta.pptx
14 Etkili Sunuş Teknikleri ve Basınla İlişkiler 14.Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281236 Halkla ilişkilerle ilgili temel kavramları açıklar
2 1281232 Halkla ilişkiler ve diğer disiplinler arasındaki ilişkileri açıklar
3 1281235 Halkla ilişkilerin faaliyet alanlarını, amaç ve ilkelerini kavrar
4 1281233 Etkili sunum yapabilmek için gerekli olan yeterlilikleri kazanır
5 1281234 Halkla ilişkilerin bir organizasyon içindeki yerini ve halkla ilişkiler uzmanın görevlerini kavrar
6 1281237 Halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanılan araç ve yöntemleri bilir
7 1281238 Halkla ilişkiler sürecini ve bu süreçte önemli olan unsurları açıklar
8 1281239 Halkla ilişkiler uygulamalarını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69865 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanında yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
2 69866 Mesleki alanda Türk Dil Bilgisi kurallarını yeterli düzeyde bilir.
3 69867 Atatür İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularında bilgi sahibi olur.
4 69868 İşletme Matematiği hakkında bilgi sahibi olur
5 69869 Sektördeki yazışma kurallarını bilir.
6 69870 Ofis programlarının temel özelliklerini bilir.
7 69871 Bürokrasi ve Protokol kurallarını bilir.
8 69872 Bireysel ve örgütsel davranış kurallarını bilir.
9 69873 Ön Muhasebe ile ilgili temel kavramları bilir .
10 69874 Dosyalama ve Arşivleme kurallarını bilir.
11 69875 Toplantı gündemi belirler, gündeme uygun şekilde hazırlar, toplantıya katılır ve toplantı tutanağı düzenler.
12 69876 İşletme ve ekonomi konularında genel bilgi sahibi olur.
13 69877 Süratli Klavye kullanma tekniklerini bilir.
14 69878 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır
15 69879 Kriz ve Stres Yönetimi tekniklerini Zaman Yönetimi ile birleştirerek uygular
16 69880 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
17 69882 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
18 69884 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
19 69888 İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
20 69881 Çalışma ekipleri kurar, işbölümü ve iş analizi yapar.
21 69883 Yönetim ve teknoloji arasındaki ilişkinin önemini kavrar.
22 69885 İletişimde ses ve nefes tekniklerini kullanmaya hakim olmak, etkili ve hazırlıklı konuşma becerisini kazanmak.
23 69889 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
24 69886 Mesleki alanda Türk dil bilgisi kurallarını etkin bir şekilde uygular.
25 69887 Mesleki yeterliliği gereği bilgisayar klavyesini on parmak süratli bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 3 4
5 3 4
6 4
7 4
8 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek