Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYA204 Yönetici Asistanlığı 927001 2 4 6

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye, Yönetici Asistanlığı yapma yeterlikleri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.gör. Kevser Girgin ÇATALKAYA

Ön Koşul Dersleri

Ön koşulsuz

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tutar, Hasan Yrd. Doç. Dr. Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008 Öztürk, Nuran Yrd. Doç. Dr. Büro Yönetimi ve Sekreterlikte Örnek Olay Analizi, Nobel Yayın, Ankara, 2003

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada ve Türkiye’de sekreterlik mesleği Sekreterlik ile ilgili kavramlar
2 Sekreterlik türleri Sekreterin kişilik özellikleri
3 Sekreterin kişilik özellikleri
4 Sekreterin mesleki özellikleri Sekreterin mesleki uygulamaları
5 Sekreterin mesleki uygulamaları
6 Sekreterliğin fiziksel olarak incelenmesi
7 Yönetici asistanlığında beden dili
8 Yönetici asistanının özellikleri
9 Sekreterliğin davranışsal ve psikolojik yönü
10 ARA SINAV
11 Randevu yönetimi
12 toplantı organizasyonu
13 Seyahat organizasyonu
14 Yönetsel faaliyetlere yardımcı olmak

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281289 Dünya da ve Türkiye'de sekreterlik mesleği ile ilgili tarihsel gelişimi öğrenir
2 1281290 Sekterlik ile ilgili kavramları açıklayabilir
3 1281291 Sekreterin kişilik özelliklerini öğrenir ve uygular
4 1281292 Beden dilini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenir
5 1281293 Empatik dinleme becerisini geliştirir
6 1281294 Toplantı ve Seyahat organizasyonu yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69865 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanında yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
2 69866 Mesleki alanda Türk Dil Bilgisi kurallarını yeterli düzeyde bilir.
3 69867 Atatür İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularında bilgi sahibi olur.
4 69868 İşletme Matematiği hakkında bilgi sahibi olur
5 69869 Sektördeki yazışma kurallarını bilir.
6 69870 Ofis programlarının temel özelliklerini bilir.
7 69871 Bürokrasi ve Protokol kurallarını bilir.
8 69872 Bireysel ve örgütsel davranış kurallarını bilir.
9 69873 Ön Muhasebe ile ilgili temel kavramları bilir .
10 69874 Dosyalama ve Arşivleme kurallarını bilir.
11 69875 Toplantı gündemi belirler, gündeme uygun şekilde hazırlar, toplantıya katılır ve toplantı tutanağı düzenler.
12 69876 İşletme ve ekonomi konularında genel bilgi sahibi olur.
13 69877 Süratli Klavye kullanma tekniklerini bilir.
14 69878 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır
15 69879 Kriz ve Stres Yönetimi tekniklerini Zaman Yönetimi ile birleştirerek uygular
16 69880 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
17 69882 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
18 69884 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
19 69888 İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
20 69881 Çalışma ekipleri kurar, işbölümü ve iş analizi yapar.
21 69883 Yönetim ve teknoloji arasındaki ilişkinin önemini kavrar.
22 69885 İletişimde ses ve nefes tekniklerini kullanmaya hakim olmak, etkili ve hazırlıklı konuşma becerisini kazanmak.
23 69889 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
24 69886 Mesleki alanda Türk dil bilgisi kurallarını etkin bir şekilde uygular.
25 69887 Mesleki yeterliliği gereği bilgisayar klavyesini on parmak süratli bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4
2 3 4 4
3 3 4 4
4 3 4 4
5 4 4 4
6 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek