Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET409 Ortopedi ve Travmatoloji 927001 4 7 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; ortopedi ve travmatoloji konularını pratisyen hekim düzeyinde öğretmeyi amaçlar. Ortopedi ve travmatolojinin genel prensiplerini, hastaya yapılabilecek ilk yardımı erken ve geç dönemlerde yapılabilecek sağaltım yöntemlerini öğretmeyi hedefler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Cenk Yardımcı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Aslanbey D. Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji, Medipres, 2002 2.Slatter D. Textbook of Small Animal Surgery, WB Saunders, 2002 3.Fossum TW. Small Animal Surgery, Mosby, 2002 4.Bojrab J. Current Techniques in Small Animal Surgery, Lippincott Williams, 1998 5.Johnson AL, Dunning D. Atlas of Orthopedic Surgical Procedures of the Dog and Cat, Elseiver, 2005 6.Kraus KH, Toombs JP, Ness MG. External Fixation in Small Animal Practice 7.Piermattei D, Flo G, DeCamp C. Handbook of Small Animal Orthopedics and Fracture Repair, Saunders, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste kedi ve köpeklerde veteriner pratikte karşılaşılan ortopedik hastalıklar, tanıları ve tedavileri anlatılmaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 40 100 1
2 Final Sınavı 60 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kemik, kas, tendo ve eklem anatomisi 1.hafta.pdf
2 Kemik iyileşmesi ve kırıkların sınıflandırılması
3 Kaynama yokluğu, kaynama gecikmesi ve hatalı kaynamalar. Operatif olmayan tedaviler ve bandaj uygulamaları
4 Eksternal fiksasyon ve intramedüler pin uygulamaları
5 Plak osteosentezi, kemik greftleri ve endikasyonları
6 Mandibula ve ön ekstremite kırıkları
7 Pelvis ve arka ekstremite kırıkları
8 Eklem luksasyonları ve tedavi seçenekleri
9 Patella luksasyonları ve çapraz bağ kopukları
10 Kalça displazisi ve Perthes Hastalığı
11 Dejeneratif eklem hastalığı ve osteoartritis
12 Ara sınav
13 Artrodez
14 Amputasyon, dezartikülasyon
15 Olgu çalışmaları
16 Olgu çalışmaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275319 1. Ortopedi ve travmatolojinin tanımı ve kapsamı, kemiğin anatomisi ve histolojisi, kıkırdak, tendo, ligament ve fasiyaların tanımını öğrenir
2 1275320 2. Kırık iyileşmesi, kırıkların sınıflandırılması ve bulgularını bilir
3 1275321 3. Operatif olmayan tedavi yöntemleri ile bandaj uygulamalarını uygulayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek