Program Tanımları

Kuruluş

Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilk olarak 2001–2002 öğretim yılında ‘Muhasebe Programı’ adı altında başlamıştır. 2009–2010 öğretim yılında programın adı ‘Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı’ olarak değiştirilmiştir

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında ön lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar Yabancı Dil-I ve Yabancı Dil-II derslerinden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı, muhasebe ve vergi uygulamaları alanında hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, mevzuata hakim olabilen, kendini sürekli geliştiren ve etik değerleri özümsemiş nitelikli muhasebe meslek elemanı yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları muhasebe meslek elemanı olarak özel sektörde ve KPSS’den gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarında görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puan almaları durumunda Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-İktisat, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret bölümlerinde lisans eğitimi alabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60
ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Terme/Samsun

Bölüm Başkan Vekili: Öğr. Gör. Bülent Çelebi

Bölüm Akts koordinatörü : Öğr. Gör. Bora Alkan


Tel : 0 362 876 13 18

Bölüm Olanakları

Programda 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla bir tane bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73423 Muhasebe temel alan bilgisine sahiptir.
2 73424 Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
3 73425 Ekonomi ile ilgili kavramları bilir ve analiz eder.
4 73435 Dış ticaret işlemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapar.
5 73426 İşletmelerde muhasebe kayıtlarını düzenler ve muhasebe raporlarını hazırlar.
6 73427 Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
7 73434 Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 73428 İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır.
9 73429 Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
10 73430 Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
11 73431 Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
12 73433 İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder.
13 73432 Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUV101 Genel Muhasebe-I Zorunlu 3 1 0 4 4
MUV103 Genel İşletme Zorunlu 2 1 0 3 3
MUV105 Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 4
MUV107 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2 4
MUV109 Mesleki Matematik Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV151 Meslek Hukuku ve Etiği Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV153 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 3
MUVSEÇ-1 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUV102 Genel Muhasebe-II Zorunlu 3 1 0 4 5
MUV104 Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 3
MUV106 Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV150 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV152 Vergi Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV154 Finansal Yönetim Zorunlu 2 2 0 3 5
MUV156 Muhasebe Denetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
MUVSEÇ-2 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 6


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV201 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 2 2 0 3 4
MUV203 Şirketler Muhasebesi Zorunlu 2 1 0 3 3
MUV251 Paket Programlar ve E-Uygulamalar Zorunlu 2 2 0 3 4
MUV253 Türk Vergi Sistemi Zorunlu 1 2 0 2 3
MUV255 Mali Tablolar Analizi Zorunlu 2 2 0 3 4
MUVSEÇ-3 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 6
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV250 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
MUVSEÇ-4 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 24
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MUV111 İletişim 2 0 0 2 3
MUV113 Ofis Programları-I 1 2 0 2 3
MUV115 E-Ticaret 2 0 0 2 3
MUV119 Çevre Koruma 2 0 0 2 3
MUV155 Bilgi İletişim Teknolojisi 1 2 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MUV108 İstatistik 2 0 0 2 3
MUV110 Ticari Matematik 2 0 0 2 3
MUV112 Ofis Programları-II 1 2 0 2 3
MUV118 Finansal Yatırım Araçları 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MUV257 İnşaat Muhasebesi 2 0 0 2 3
MUV259 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 2 0 0 2 3
MUV261 Banka Muhasebesi 2 0 0 2 3
MUV263 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 3
MUV265 İşletme Yönetimi 3 0 0 3 4
MUV267 Mesleki Yabancı Dil 2 0 0 2 2
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MUV214 Mesleki Yabancı Dil II 3 0 0 3 0
MUV220 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği 2 0 0 2 3
MUV222 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 0 2 3
MUV252 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2 3
MUV254 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2 3
MUV256 Muhasebe Uygulamaları 4 4 0 6 12
MUV258 İşyeri Eğitimi 6 4 0 8 10
MUV260 İşyeri Uygulaması 0 16 0 8 14
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2