Program Tanımları

Kuruluş

19 Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı

Kazanılan Derece

Pazarlama sorumlusu ünvanı Ön Lisans Programı başarıyla tüm gereklerini yerine getirmiş mezunlarına verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler lise öğreniminden mezun olduktan sonra, üniversite giriş sınavında başarılı olarak programa girmektedirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçiş yapan öğrencilere üniversitelerinde görmüş oldukları ve kredi ve içerik yönünden aynı olan derslerden muafiyet verilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 Akts karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak içim 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek

Program Profili

Pazarlamanın, işletmelerin temel fonksiyonlarından birisi olması ve bu alanda nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulması gerekçesiyle kurulan pazarlama programı bugün de güncel ders programı (içeriğiyle) ile piyasanın aradığı insan kaynaklarını yetiştirebilmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler, özel sektördeki firmaların satış departmanı, pazarlama departmanı, pazarlama araştırması departmanı, reklâm departmanı, reklâm ve halkla ilişkiler ajansları, medya şirketleri, zincir mağazalar, elektronik ticaret şirketleri, turizm acenteleri, otel işletmeleri, bankaların ve çeşitli şirketlerin müşteri hizmetleri departmanlarında ve bir dizi pazarlama alanında çalışabilecekleri gibi kamusal alanda da KPSS sınavından geçerli puan alarak çalışma imkânı bulabilmektedirler. Mezunlar bu alanlarda yönetici, sorumlu, uzman veya eleman unvanlarıyla çalışabilmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Özel sektördeki firmaların satış departmanları, pazarlama departmanları, reklam ajansları,halkla ilişkiler ajansları, piyasa araştırma şirketleri, medya şirketleri, zincir mağazalar, elektronik ticaret şirketleri, turizm acenteleri, otel işletmeleri, çeşitli şirketlerin müşteri hizmetleri departmanlarında ve kamusal alanda KPSS sınavından başarılı olmaları koşuluyla sayılan tüm alanlarda soruımlu, uzman, yönetici veya eleman unvanı ile çalışabilrler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans programını tamamlayan ve mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, DGS (dikey geçiş) sınavına girme hakkı kazanır. Bu sınavdan aldıkları puanlara göre , sınav kitapçığında belirtilen 4 yıllık fakülte ve yüksekokullara geçiş yapabilmektedirler. Geçiş yaptıkları okullarda, önlisans pprogramında yer alan ve içerik ve kredi bakımından uygun görülen derslerden muaf tutulurlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her bir ders için bir arasınav bir final sınavı olmak üzere 2 sınav yapılır. Vize sınavının %40'ı, final sınavının ise %60'ı başarı notunu etkilemektedir. Ara Sınav'ın %40, Dönem Sonu Sınavının %60'ı minimum 50 olmalıdır.

Mezuniyet Koşulları

Pazarlama Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Terme/Samsun

Bölüm Olanakları

Bilgisayar Laboratuvarı, barınma ve beslenme olanakları mevcuttur. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65732 Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
2 65733 İşletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.
3 65734 Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular.
4 65735 Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
5 65736 Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
6 65737 Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, yeni ürün ve marka bilgisine sahiptir ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlar.
7 65738 Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olur.
8 65739 Satış yönetimini, satış tekniklerini ve mağaza yönetimini bilir ve perakendecilik sektöründe uygulayabilir.
9 65740 Tedarik zinciri yönetimini bilir ve elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası pazarlama alanında ve ithalat/ihracat işlemlerinde, pazarlamanın temel ilkelerine göre uygulayabilir.
10 65741 Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygulayabilir.
11 65742 Perakendecilik sektöründe, ithalat ve ihracat işlemlerinde, mağaza içi ve mağaza dışı satış noktalarında mesleki İngilizce konuşabilir, anlayabilir ve gerekli yazışmaları yapabilir.
12 65743 Çevresel pazarlamanın ilkelerini bilir, çevresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve tüketici bilinci oluşturacak, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları çalışmalarına destek olur.
13 65744 Perakendecilik sektöründe, mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş psikolojisi bilgilerine sahiptir ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Ekonomi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PAZ103 Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 5
PAZ153 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 3
PAZ105 Matematik Zorunlu 3 0 0 3 5
PAZ101 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 2 0 4 6
PAZ151 Pazarlama Mevzuatı ve Meslek Etiği Zorunlu 2 0 0 2 3
PAZSEÇ-1 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 8
PAZ107 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 E-Pazarlama
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PAZ104 E-Pazarlama Zorunlu 1 1 0 2 2
PAZ158 Global Pazarlama Zorunlu 2 0 0 2 2
PAZ106 İstatistik Zorunlu 2 1 0 3 3
PAZ102 Marka Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
PAZ156 Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
PAZ154 Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 3 4
PAZ152 Reklamcılık Zorunlu 3 0 0 3 6
PAZSEÇ-2 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 6


Yıl: 2, Dönem: 3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
PAZ253 Halkla İlişkiler ve İletişim Zorunlu 3 1 0 4 4
PAZ203 Pazarlama Araştırması Zorunlu 3 0 0 3 3
PAZ201 Satış Yönetimi Zorunlu 4 2 0 5 8
PAZSEÇ-3 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 6
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
PAZ255 Tüketici Davranışları Zorunlu 3 0 0 3 3
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
PAZSEÇ-4 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 6
PAZ250 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
6203001092011 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zorunlu 2 1 0 3 8
PAZ109 İşletme Yönetimi-I Zorunlu 2 1 0 3 3
PAZ113 Örgütsel Davranış Zorunlu 2 0 0 2 3
PAZ155 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zorunlu 1 2 0 2 3
PAZ157 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PAZ110 İşletme Yönetimi-II Zorunlu 2 1 0 3 3
PAZ112 Kalite Yönetim Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
PAZ160 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar Zorunlu 2 0 0 2 3
PAZ162 Yönetici Asistanlığı Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PAZ213 Çevre Koruma Zorunlu 2 0 0 2 3
PAZ219 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
PAZ257 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 3
PAZ259 Turizm Pazarlaması Zorunlu 2 0 0 2 3
PAZ261 İhracat Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PAZ214 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 3
PAZ218 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
PAZ252 İşyeri Uygulaması Zorunlu 0 16 0 8 14
PAZ254 İşyeri Eğitimi Zorunlu 6 4 0 8 10
PAZ256 Pazarlama Uygulamaları Zorunlu 4 4 0 6 12
PAZ258 Satış Gücü Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
PAZ260 Parekende Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2