Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ423 Nöropsikoloji 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Bu dersin amaçları; beynin anatomik ve işlevsel yapılarının, işleyişinin, ve beyin yapılarının davranışlar üzerindeki etkilerinin tanıtılması, böylece beyin-davranış ve beyin-bilişsel süreçler arasındaki ilişkiler üzerine temel bilgilerin aktarılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yok

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Taner, D. (ed.). (2017). Fonksiyonel nöroanatomi (17’nci baskı). Ankara: ODTÜ. Karakaş, S. (ed.). (2010). Kognitif nörobilimler (3’üncü baskı). Ankara: Nobel. Kolb, B. ve Whishaw, I. Q. (2015). Fundamentals of human neuropsychology (7’nci baskı). New York: Worth.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel olarak insan davranışı ve zihinsel süreçleri ile beyin arasındaki ilişki; nöropsikoloji bilimi ve alt alanları, lateralizasyon; algılama, dikkat, uzaysal biliş, lisan ve bellek bozuklukları ayrıntılı olarak tartışılması, yönetici işlevler ve bozuklukları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 11 4 44
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nöropsikoloji bilimi ve alt alanları
2 Nöropsikolojide araştırma yöntemleri
3 Duyusal sistemlerin organizasyonu
4 Motor sistem organizasyonu
5 Neokortikal işleyişin temelleri
6 Lateralizasyon
7 Algılama ve algılama bozuklukları
8 Ara sınav
9 Dikkat ve dikkat bozuklukları
10 Uzaysal biliş ve uzaysal biliş bozuklukları
11 Lisan ve lisan bozuklukları
12 Bellek ve bellek bozuklukları
13 Yönetici işlevler ve bozuklukları
14 Beyin gelişimi ve plastisite

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267562 Nöropsikoloji alanının tarihsel gelişimini ve temel kavramlarını tanımlar.
2 1267563 Beynin farklı yapılarını, işlevsel ve anatomik bölgelerini tanır.
3 1267564 Beyin yarımküreleri ve yapıları ile bilişsel işlevler ve işlev bozuklukları arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sahibi olur.
4 1267565 Beynin işlevleri ile davranışlar arasında ilişki kurar.
5 1267566 Bilişsel ve davranışsal yetersizlikler ile ilgili beyin yapıları ve işlevleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4
2 5
3 5 4
4 5 4
5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek