Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ427 Modern Psikoloji Tarihi 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Psikolojideki kuramsal yaklaşımları tarihsel, felsefi ve fizyolojik temelleriyle öğrenmek ve farklı psikolojik ekoller arasındaki kuramsal ve uygulamalı benzerlik ve farklılıkları kavramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Filiz KOÇOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Schulz, D. P./Schulz, E. (2007). Modern Psikoloji Tarihi. İstanbul: Kaknüs

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 63 1
12 Takım/Grup Çalışması 2 37 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 2 15 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders Konularına ve Dersin Amacına Genel Bir Bakış
2 Psikoloji Tarihi Çalışmaları ve Psikoloji Üzerindeki Felsefi Etkiler Psikoloji Tarihi 2. Hafta.docx
3 Psikoloji Üzerindeki Fizyolojik Etkiler Psikoloji Tarihi 3. Hafta.docx
4 Yeni Psikoloji Psikoloji Tarihi 4. Hafta.docx
5 Yapısalcılık Psikoloji Tarihi 5. Hafta.doc
6 İşlevselcilik I Psikoloji Tarihi 6. Hafta.doc
7 İşlevselcilik II Psikoloji Tarihi 7. Hafta.doc
8 Uygulmalı Psikoloji Psikoloji Tarihi 8. Hafta.docx
9 Ara Sınav
10 Davranışçılık I ve Davranışçılık II Psikoloji Tarihi 10. Hafta.docx
11 Davranışçılık III ve Gestalt Psikolojisi Psikoloji Tarihi 11. Hafta.docx
12 Psikanaliz I Psikoloji Tarihi 12. Hafta.docx
13 Psikanaliz II Psikoloji Tarihi 13. Hafta.docx
14 Genel Tekrar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1477133 Bu dersin sonunda öğrenci psikolojinin kuramsal ve uygulamalı gelişiminin toplumsal koşullarını ve tarih, felsefe ve fizyoloji bilimleriyle ilişkisini kavrar.
2 1477134 Psikolojik ekollerin kuramsal çıkış noktalarını ve çerçevesini bilir.
3 1477135 Psikolojik ekollerin ana savlarını, farklılıklarını ve benzerliklerini bilir.
4 1477136 Psikolojik ekolleri uygulama temelli olarak karşılaştırır.
5 1477137 Çağdaş psikolojinin tarihsel kökenleri ve oluşum koşullarıyla birlikte kimlik, ırk, cinsiyet ve egemen düşünceler açısından sorunlarını irdeleyerek eleştirel bir bakış açısı kazanır.
6 1477138 Psikolojik ekollerin temel varsayımlarını, kuramsal çıktılarını ve uygulamaya yansıyan yaklaşımlarını profesyonel ve profesyonel olmayan bir dinleyici kitlesine anlatabilme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71427 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 71428 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71429 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 71430 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 71431 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 71432 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 71433 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 71434 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 71435 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 71410 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 71411 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 71412 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 71415 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 71419 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 71418 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 71414 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 71417 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 71413 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 71426 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 71425 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 71409 Öğrenmeyi öğrenir.
22 71424 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 71423 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 71422 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 71421 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 71420 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 71408 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 71407 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 71406 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 71405 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 71416 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 3 3 5 4 4 3 3 3
2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3
3 3 5 3 4 5 5 5 4 4 3 3 3
4 2 5 5 4 5 4 4 4 3
5 2 4 5 4 5 4 2 5 2 4 4 2 3
6 3 5 5 5 5 5 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek