Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ427 Modern Psikoloji Tarihi 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Psikolojideki kuramsal yaklaşımları tarihsel, felsefi ve fizyolojik temelleriyle öğrenmek ve farklı psikolojik ekoller arasındaki kuramsal ve uygulamalı benzerlik ve farklılıkları kavramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Filiz KOÇOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Schulz, D. P./Schulz, E. (2007). Modern Psikoloji Tarihi. İstanbul: Kaknüs

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 63 1
12 Takım/Grup Çalışması 2 37 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 2 15 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders konularına ve dersin amacına genel bir bakış
2 Psikoloji tarihi çalışmaları ve psikoloji üzerindeki felsefi etkiler
3 Psikoloji üzerindeki fizyolojik etkiler
4 Yapısalcılık
5 İşlevselcilik I
6 İşlevselcilik II
7 Uygulamalı Psikoloji
8 Davranışçılık I
9 Davranışçılık II
10 Gestalt Psikolojisi
11 Psikanaliz I
12 Psikanaliz II
13 Hümanistik ve Bilişsel Psikoloji
14 Genel Tekrar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254673 Bu dersin sonunda öğrenci psikolojinin kuramsal ve uygulamalı gelişiminin toplumsal koşullarını ve tarih, felsefe ve fizyoloji bilimleriyle ilişkisini kavrar.
2 1254674 Psikolojik ekollerin kuramsal çıkış noktalarını ve çerçevesini bilir.
3 1254675 Psikolojik ekollerin ana savlarını, farklılıklarını ve benzerliklerini bilir.
4 1254676 Psikolojik ekolleri uygulama temelli olarak karşılaştırır.
5 1254677 Çağdaş psikolojinin tarihsel kökenleri ve oluşum koşullarıyla birlikte kimlik, ırk, cinsiyet ve egemen düşünceler açısından sorunlarını irdeleyerek eleştirel bir bakış açısı kazanır.
6 1254678 Psikolojik ekollerin temel varsayımlarını, kuramsal çıktılarını ve uygulamaya yansıyan yaklaşımlarını profesyonel ve profesyonel olmayan bir dinleyici kitlesine anlatabilme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 3 3 5 4 4 3 3 3
2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3
3 3 5 3 4 5 5 5 4 4 3 3 3
4 2 5 5 4 5 4 4 4 3
5 2 4 5 4 5 4 2 5 2 4 4 2 3
6 3 5 5 5 5 5 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek