Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ431 Gelişimsel Psikopatoloji 927003 4 7 6

Dersin Amacı

çocukluk ve ergenlik çağı duygusal ve davranışsal sorunlar hakkında bilgi vermek, tanı gruplarını etiyoloji ve sağaltım açısından öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Eren Trabzon

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Austin, V. L. ve Sciarra, D. T. (2013). Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar. Özekes, M (Ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Purdon, C. ve Clark, D. A. (2013). Takıntılarla Başa Çıkma. Psikonet Yayınları: İstanbul. Robinson, A., Shore, B. M. ve Enersen, D.L. (2014). Üstün Zekalılar Eğitiminde En İyi Uygulamalar. Kaya, F., Ayvaz, Ü. Hızlı, E. Kaya, F., Öpengin, E., Ayaş Köksal,S. ve Kahraman, S. ( Çev.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Şimşek, R. (2014). Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar. Nörokey: Mersin.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ KAVRAMInın ne olduğunun ve çeşitli tanı guruplarına gelişimsel bakış açısıyla nasıl yaklaşılacağının öğretildiği bir derstir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 50 50
29 Bireysel Çalışma 1 50 50
49 Performans 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 çocuklarda psikopatolojinin tanımlanması cocuk-psikopatoloji.pptx
2 çocuklukla görüşme ve klinik değerlendirme Görüşme ve değerlendirme.pptx
3 çocukluk çağı davranım bozuklukları davranım bozuklukları.pptx
4 karşı olma karşı gelme bozukluğu Karşıt olma karşı gelme bozukluğu.pptx
5 dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu dehb.pptx
6 otizm otizm.pptx
7 oizm dil konuşma ve iletişim bozuklukları.pptx
8 disleksi özgül öğrenme güçlüğü.pptx
9 ara sınav Vize Haftası.docx
10 duygudurum bozuklukları duygudurum-bozukluklari.pptx
11 ergenlerde yeme bozuklukları yeme bozuklukları.pptx
12 ergenlerde kaygı bozuklukları anksiyete-bozukluklari.pptx
13 dışaatım bozuklukları Dışaatım bozuklukları.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254186 gelişimsel psikopatoloji temel özelliklerini ve bakış açısını bilir
2 1254187 çocukluk çağı patolojilerini tanımlar
3 1254188 ergenlik çağı patolojilerini tanımlar
4 1254189 patolojilerin etiyolojisini ve tedavi yollarını bilir
5 1254190 güncel yaklaşımları açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4
2 3 3 5
3 3 3 5 2
4 4 3 4
5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek