Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ433 Klinik Psikolojide Güncel Tartışmalar 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Psikoloji biliminde önemli bir alan olan klinik psikoloji üzerine seçilmiş konular hakkında farkındalık geliştirme, güncel kuram ve araştırmalara hakim olma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Saynur Nevres KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karancı, A. N. (ed.) (2005). Klinik psikoloji eğitimi: Türkiye’de güncel durum, sorunlar ve çözüm önerileri. Ankara: Detamat. Yorulmaz, O. (ed.) (2017). Psikoterapide güncel konular: Klinik psikoloji perspektifinden çok boyutlu bir bakış. Ankara: Nobel. Linden, W. ve Hewitt, P. L. (2013). Klinik psikoloji: Bir modern sağlık uzmanlık alanı. Ankara: Nobel.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klinik psikoloji alanı ile ilgili güncel sorunların tartışılması, klinik uygulama alanında karşılaşılabilecek problemler ve çözümleri, yurtdışındaki ve ülkemizdeki kanun ve yönetmelikler gibi konuların tartışılması, mesleki yaşama hazırlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
49 Performans 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 11 4 44
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin ve ders gereklerinin tanıtımı SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG YÖNETMELİĞİ.pptx
2 Klinik psikoloji nedir? Meslek tanımı. Toplumda Psikolog Algısı.pptx
3 Klinik psikolojinin geçmişi ve bugünü. Bilimi ilerletmek. Toplumun Psikolojik Destek Almaya Yönelik Tutumları (2).pptx
4 Klinik değerlendirmenin temel özellikleri. Psikoterapi becerileri. YAŞAM KOÇLUĞU.pptx
5 DSM’e dair güncel tartışmalar. Büyük problemlerle baş etme, travma sonrası stres gelişimi. NARSİSİZM.pptx
6 Duygusal ihtiyaçlar. Kaygı ve depresyon için etkin tedaviler. MÜZİK TERAPİ NEDİR.pptx
7 İyilik hali, insan davranışını geliştirme, değiştirme. 7.pptx
8 Ara Sınav ara sınav.docx
9 Pozitif psikoloji, kaygı. İnsanlık ve ahlaklılık. 9.pptx
10 Kültürlerarası sağlık. Farklılık ve çeşitlilik, sosyal stigmayla baş etme. 10.pptx
11 Teknoloji kullanımı. Robotlar ve insan davranışı, insan/makine paradigması. 11.pptx
12 Gücü anlamak. Başarı ve motivasyon. Yaratıcılığı geliştirmek. 12.pptx
13 Çalışanların iyilik hali. Yeterlik ve karakter. 13.pptx
14 Kutuplaşmanın üstesinden gelme. Yoksulluk ve iyilik hali. Düşük maliyetli bakım. ÇATI.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266949 Klinik psikoloji üzerine seçilmiş konular üzerine kurulu teorileri kavrar.
2 1266950 Klinik psikoloji alanındaki güncel tartışmaları takip eder.
3 1266951 Klinik psikoloji üzerine yapılmış olan güncel araştırmaların genel olarak psikolojiye olan katkıları ve psikolojik teorilerin klinik psikoloji alanına nasıl katkıda bulunduğunu tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 4 3
2 3 3
3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek