Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ424 Nöropsikolojik Testler 927003 4 8 7

Dersin Amacı

Nöropsikolojik değerlendirme prensiplerini tanıtmak; yüksek bilişsel işlevler ve ilişkili beyin yapıları hakkında bilgilendirmek; bu işlevleri değerlendiren testlerin uygulanması ve sonuçlarının yorumlanmasını aktarmak; bilişsel işlevleri etkileyen başlıca hastalıklar hakkında genel bilgi aktarımı yapmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Murat Kurt

Ön Koşul Dersleri

PSİ423 Nöropsikoloji dersini almış olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Beaumont, J.G. (2008) Introduction to Neuropsychology. The Guilford Press. 2. D'Amato, R.C. and Hartlage, L.C. (2008). Essentials of Neuropsychological Assessment (2nd Ed.). New York: Springer Publishing Company. 3. Grant, I. ve Adams, K.E. (2009). Neuropsychological Assessment of Neuropsychiatric and Neuromedical Disorders. Oxford University Press. 4. Lezak, M. (2004). Neuropsychological Assessment, 4th Edition. New York: Oxford U. Press. 5. Strauss, E. ve Sherman, E.M.S. ve Spreen, O. (2006) A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms, and Commentary. . Oxford University Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, nöropsikolojinin üç önemli konusu (bilişsel işlevler ile beyin yapıları arasındaki ilişki, nöropsikolojik değerlendirmenin uygulanması ve nöropsikiyatrik hastalıklardaki bilişsel bozulmaların özellikleri) hakkında bilgi kazandırmak üzere düzenlenmiştir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 8 40 1
20 Rapor Hazırlama 8 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 17 2 34
29 Bireysel Çalışma 12 6 72

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nöropsikolojinin uygulama alanları
2 Nöropsikolojik değerlendirme süreci
3 Nöropsikolojik değerlendirmede kullanılan ölçme araçları ve teknikler
4 Nöropsikolojik testler ve etik ilkeler
5 Dikkatin ve dikkat türlerinin değerlendirilmesi
6 Yönetici işlevler
7 Yönetici işlevlerin Değerlendirilmesi
8 Yönetici İşlevlerin Değerlendirilmesi
9 Görsel uzaysal becerilerin değerlendirilmesi
10 Sözel-görsel bellek süreçleri ve değerlendirme
11 Wisconsin Kart Eşleme Testi, Stroop Testi TBAG formu testlerinin ölçtüğü bilişsel işlevler ve uygulama
12 Wisconsin Kart Eşleme Testi, Stroop Testi TBAG formu testlerinin ölçtüğü bilişsel işlevler ve uygulama
13 İşaretleme Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Sayı Dizisi testlerinin ölçtüğü bilişsel işlevler ve uygulama
14 İşaretleme Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Sayı Dizisi testlerinin ölçtüğü bilişsel işlevler ve uygulama
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285861 Nöropsikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini ve hedeflerini öğrenecek
2 1285862 Nöropsikolojik testlerin ilişkili olduğu bilişsel alanları açıklayabilecek
3 1285863 Bazı temel nöropsikolojik testleri uygulayabilecek ve sonuçlarını yorumlayabilecek
4 1285864 Belirli bir bilişsel soruna uygun nöropsikolojik test bataryasını seçebilecek
5 1285865 Nöropsikolojik değerlendirmenin etik ve yasal gerekliliklerini bilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
2 4 5
3 4 4 4
4 5
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek