Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ426 Çift ve Evlilik Terapisi 927003 4 8 7

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere çift ve evlilik terapisinin temellerini, tedavi modellerini, müdahale stratejilerini ve terapötik sürecin aşamalarını öğretmek ve vakalar üzerinden tartışmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

öğretim görevisi NevresKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çift ve Aile Terapisi . Jay Lebow .Nobel Yayınları.İstanbul İletişim (psikolojik sorunlar ve psikoterapi) Jay Haley. Çark Yayınları. İstanbul Evlilik Terapisi . Hilda Kessler_Irwın Yalom. Prestij Yayınları. İstanbul The Premarital Counseling Handbook. Norman Wright. Moody Press. Chicago. How to Counsel A Couple in Sessions.N. wright. Regal Press. California

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çift ve evlilik terapisinin kuramsal temelleri-evliliğin biçimsel temelleri- eşler arasındaki çatışma alanları- evlilik süreci- evlilik öncesi danışmanlığa ilişkin bilgiler ve vaka analizleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
5 Derse Katılım 1 25 25
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 25 25
19 Beyin Fırtınası 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 evlilik nedir? evlilik ve aile sürecine yönelik kuramsal alt yapılar
2 eş seçme ile ilgili duygusal kuramlar
3 çift ve aile terapisinin temelleri
4 çift terapisinde mitler
5 evlilik çatışmaları ve evlilik doyumu
6 çözüm odaklı terapötik stratejiler I
7 çözüm odaklı terapötik stratejiler II
8 çözüm odaklı terapötik stratejiler III
9 değişmeye karşı direnç ve diğerinin etkisi
10 ARA SINAV
11 evlilik öncesi eğitimin tarihsel gelişimi
12 evlilik öncesi eğitim programları
13 ülkemizde evlilik öncesi eğitim çalışmaları
14 genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230841 evlilik terapisinin amaçlarını ve kuramsal temellerini bilir
2 1230842 çiftlerin çatışma alanlarını ve bu alanlara yönelik stratejik müdahale tekniklerini bilir ve uygular
3 1230843 evlilik terapisinin aşamalarını açıklar
4 1230844 alanda vaka çalışmaları yapar
5 1230845 evlilik ve çift terapisi ile diğer terapötik teknikleri karşılaştırabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5
2 5 4 5 5 5
3 4 5 5 4 5
4 5 4 4 5 5
5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek