Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ438 Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapileri II 927003 4 8 7

Dersin Amacı

Cinsel fonksiyon bozuklukları ve terapi teknikleri eğitimi bu alana ilgi duyan öğrencilere insan cinselliği, cinsel fonksiyon bozuklukları ve seksofonksiyonel terapi hakkında bilgi ve uygulama tekniklerini aktarmayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Elif Ünal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Leiblum, S. R. (ed.). (2013). Cinsel terapi ilkeleri ve uygulamaları. Ankara: CK. Kurtman E. ve Kumcağız, H. (ed.) (2016). Cinsel sağlık eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Cinsel işlev bozuklularının tedavisinde temel olarak sekso-fonksiyonel terapi tekniklerinin tanıtılması ve uygulamaların vaka analizleri ve öğrenci ödev çalışmalarıyla desteklenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 15 1
5 Derse Katılım 1 10 1
21 Rapor Sunma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 1 11 11
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin ve ders gereklerinin tanıtımı Psi438 Ders İçeriği.docx
2 Cinsellik ve Cinsel Sağlık, Cinsel Sorunlar ve Nedenleri, Cinselliğin Fizyolojisi Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapileri-1.pptx
3 Cinsel Kimlik Gelişimi, Cinsiyet Kimliği, Cinsel Yönelim ve Toplumsal Cinsiyet Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapileri-2.pptx
4 Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tanı Kriterleri, Cinsel Terapi Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapileri-3.pptx
5 Cinsel Terapi Yaklaşımları
6 Kadınlarda Cinsel İşlev Bozuklukları Cinsel Ağrı Bozukluğu- Tanı Kriterleri ve Terapi Yaklaşımı Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapileri-4.pptx
7 Kadınlarda Cinsel İlgi/Uyarılma Bozukluğu
8 Kadında Orgazm Bozukluğu Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapileri-6.pptx
Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapileri-6.pptx
9 Ara Sınav Ara Sınav Hakkında Bilgilendirme.docx
10 Erkeklerde Cinsel İşlev Bozuklukları Erken Boşalma
11 Geç Boşalma
12 Sertleşme Bozukluğu Erkeklerde Hipoaktif Cinsel İlgi Bozukluğu
13 Cinsel Sapkınlık Parafili Bozuklukları Cinsel Azınlıklarla Terapi Cinsel Bozukluklar ve Çocuk Cinsel İstismarı
14 Öğrenci Sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267780 Cinsel işlev bozukluklarına tanı koyma kriterlerini kavrar.
2 1267781 Cinsel işlev bozukluklarının fizyolojik nedenlerini tanımlar.
3 1267782 Cinsel işlev bozukluklarının psikolojik nedenlerini tanımlar.
4 1267783 Farklı cinsel işlev bozukluklarında cinsel terapinin ne şekilde işleyeceğini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 5 3
2 5 3
3 4 3 5 4 5 4 4 5 3
4 5 5 5 3 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek