Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ440 Varoluşçu Psikoterapi II 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Dersin amacı, hümanist-varoluşçu psikoloji ve psikoterapi alanında “Varoluşçu Psikoterapi I” dersinde ele alınan teorik ve pratik konuların detaylandırılması, logoterapi yaklaşımının incelenmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yok

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Frankl, V. E. (2009). İnsanın anlam arayışı. İstanbul: Okuyan Us. Schneider, K. J. ve Krug, O. T. (2015). Varoluşçu-hümanistik terapi. İstanbul: Okuyan Us. van Deurzen, E. ve Baker, C. A. (2017). İnsan meselelerine varoluşçu bakışlar:Terapi uygulama el kitabı. Schneider, K. J. (ed.). (2007). Existensial-integrative psychoterapy: Guideposts to the core of practice. New York: Routledge.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Varoluşçuluk hakkında bilgi sahibi olunması, varoluşçu psikoterapi kuramlarının öğrenilmesi ve varoluşçu psikoterapiye dair uygulamalar yapabilmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 11 4 44
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin ve gereklerin tanıtımı
2 Varoluşçu psikoterapi yaklaşımının teorisi
3 Teorinin terapötik önerileri
4 Çokkültürlülüğe varoluşçu psikoterapi yaklaşımları
5 Varoluşçu psikoterapide cinsiyet, güç ve cinsellik kavramları
6 Kısa süreli varoluşçu terapide yenilikler, bağımlılıkta varoluşçu psikoterapi
7 Varoluşçu psikoterapi açısından dini konular
8 Ara sınav
9 Varoluşçu psikoterapi uygulamalarında bilişsel davranışçı yöntemler
10 Şiddetli patolojilere yönelik varoluşçu psikoterapi yaklaşımları
11 Varoluşçu psikoterapide kişilerarası süreçler
12 Varoluşçu psikoterapide kişisel boyut
13 Varoluşçu psikoterapide ölüm
14 Varoluşçu çocuk psikoterapisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267490 Varoluşçu psikoterapiyi ve temel kavramlarını kavrar.
2 1267491 Farklı psikolojik süreçlere varoluşçu psikoterapi yaklaşımının bakış açısını edinir.
3 1267492 Vaka örnekleri üzerinden varoluşçu psikoterapi yaklaşımını kavrayarak kendi yaşamındaki farklı psikolojik süreçlerde bu yaklaşımı irdeler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 4 3
2 3
3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek