Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ428 Grup Psikoterapisi 927003 4 8 5

Dersin Amacı

grup psikoterapisi ile ilgili kuramsal bilgi vermek ve her öğrencinin uygulamalı grup terapisi yaşantısı geçirerek hem grup lideri hem grup üyesi olarak bilgilerini davranışa dökmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

öğretim görevlisi nevres kaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

+IRWIN YALOM KISA SÜRELİ GRUP TERAPİLERİ İLKELER VE TEKNİKLER TPD YAYINLARI. ANKARA. IRWIN YALOM. GRUP PSKİTERAPİLERİNE GİRİŞ KAKNÜS YAYINLARI. ANKARA MARGUERİTE R. CARROL- JAMES WİGGİNS .GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ÖGELERİ . PEGEM YAYINEVİ.ANKARA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Grup terapisinin iyileştirici etmenleri, grup terapisi çeşitleri, grup terapisinde temel ilkeler ve kavramlar, grup lideri stratejileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
49 Performans 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
5 Derse Katılım 1 25 25
7 Laboratuvar 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 grup terapisi nedir? diğer terapilerden farkı nedir? GRUP PSİKOTERAPİSİNE GİRİŞ 1.pptx
2 grup terapisinde iyileştirici etmenler GRUP PSİKOTERAPİSİNE GİRİŞ 2.pptx
3 grup terapisinde iyileştirici etmenler 2 GRUP PSİKOTERAPİSİNE GİRİŞ 3.pptx
4 grup terapisinde lider stratej,leri GRUP TERAPİLERİNDE TERAPİST STRATEJİLERİ.ppt
5 grup terapisi uygulama
6 grup terapisi uygulama 2
7 grup terapisi uygulama 3
8 ara sınav
9 grup terapisi uygulama 4
10 grup terapisi uygulama 5
11 grup terapisi uygulama 6
12 grup terapisi uygulama 7
13 grup terapisi ıuygulama 8
14 genel degerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1105728 grup terapisinin temel ffaktörlerini bilir
2 1105729 grup terapisi kavramlarını açıklar
3 1105730 lider stratejilerini bilir ve uygular
4 1105731 grup yönetme becerisi kazanır
5 1105732 bir grup üyesi olarak deneyimlediği grup yaşantısı sonucu farkındalık oluşturur ve kendi yasam sorularına çözümler üretebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 4
2 3 4 1 1 1 3
3 4 4
4 4
5 4 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek