Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ434 Kişilerarası İlişkiler 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Romantik partner, aile, takım arkadaşları, komşular, patron vb. olmak üzere çeşitli ilişki türlerini kişilerarası ilişkiler kuramlarıyla açıklayabilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hilal PEKER DURAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dönmez, A. ve Büyükşahin-Sunal, A. (2016). Yakın ilişkiler psikolojisi. İstanbul: Nobel. Jackson-Dwyer, D. (2014). Interpersonal relationships. New York: Routledge

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kişilerarası ilişkilerdeki önemli kavramların, kuramların ve araştırmaların öğrenilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 2 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
12 Takım/Grup Çalışması 1 3 3
20 Rapor Hazırlama 10 5 50
24 Seminer 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
34 Okuma 13 2 26
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin ve gereklerinin tanıtımı
2 Kişilerarası ilişkilere giriş kişilerarası ilişkiler giriş.pptx
3 Kişilerarası ilişkilerde yöntemler kişilerarası yöntem.pptx
4 Bağlanma ve romantik ilişkiler, Eşcinsel İlişkiler
5 Arkadaşlık ve çekim
6 Kadın çekiciliği, Erkek Çekiciliği 23.03.2020 ÇEKİCİLİK VE İLİŞKİ GELİŞİMİ.pptx
7 Romantik aşk 30.03.2020 ROMANTİK AŞK.pptx
8 Arkadaşlık ve toplumsal destek 06.04.2020 ARKADAŞLIK VE TOPLUMSAL DESTEK.pptx
9 Ara sınav
10 İletişim ve ilişkiyi sürdürme ve ilişkinin sona ermesi 13.04.2020 İletişim, İlişkiyi Sürdürme ve İlişkinin Sonlanması.pptx
11 Farklı ilişkiler 27.04.2020 FARKLI İLİŞKİLER.pptx
12 Toplumsal cinsiyet 04.05.2020 TOPLUMSAL CİNSİYET.pptx
13 Kişilerarası ilişkilerde dedikodu
14 Ders ile ilgili genel değerlendirme
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489272 Kişiler arası ilişkilerin temel kavramlarını tanımlar.
2 1489273 Kişiler arası ilişkilere ilişkin temel kuramları öğrenir.
3 1489274 Yakın ilişkilerle ilgili güncel konuları öğrenir.
4 1489275 Öğrendiklerini gündelik ve profesyonel yaşama uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71427 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 71428 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71429 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 71430 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 71431 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 71432 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 71433 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 71434 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 71435 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 71410 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 71411 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 71412 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 71415 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 71419 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 71418 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 71414 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 71417 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 71413 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 71426 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 71425 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 71409 Öğrenmeyi öğrenir.
22 71424 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 71423 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 71422 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 71421 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 71420 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 71408 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 71407 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 71406 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 71405 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 71416 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 3
2 4 4 3 3
3 4 3 3
4 4 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek