Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ436 Hayvan Bilişi 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Hayvanlardaki bilişsel süreçlerin incelenmesinde kullanılan yöntemlerin tanıtılması ve bu süreçleri açıklayan kuramsal bilgilerin değerlendirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yok

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mackintosh, N. J. (ed.) (1994). Animal learning and cognition (2. baskı). California: Academic Press. Bekoff, M., Allen, C. ve Burghardt, G. M. (ed.) (2002). The cognitive animal: Empirical and theoretical perspectives on animal cognition. London: Bradford. Balda, R. P., Pepperberg, I. M. ve Kamil, A. C. (ed.) (1998). Animal cognition in nature: The convergence of psychology and biology in laboratory and field. California: Academic Press.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayvan bilişi alanındaki temel araştırma konularının incelenmesi. Hayvanlarda uyarıcıların algılanışı; sayısal, zamansal ve uzaysal bilginin işlenişi. Hayvanlarda bilginin ne şekilde kategorize edildiği. Primat türlerinde iletişim, alet kullanımı, zihin teorisi gibi konulardaki araştırmaların incelenmesi. Bellek, lisan-benzeri süreçler, öğrenme, dikkat, kendilik farkındalığı gibi bilişsel süreçlerin ve yeteneklerin incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 11 4 44
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvan bilişinin incelenmesinde kullanılan yöntemler
2 Hayvanlarda bilginin işlenmesi
3 Hayvanlarda bilginin kategorize edilmesi
4 Hayvanlarda öğrenme: klasik koşullama
5 Hayvanlarda öğrenme: edimsel koşullama
6 Öğrenmenin nöral temeli
7 Hayvan bilişinde uzaysal ve zamansal bilgi
8 Ara sınav
9 Algılama ve dikkat
10 Bellek
11 Primatlarda sosyal biliş I
12 Primatlarda sosyal biliş II
13 İletişim ve lisan-benzeri süreçler
14 İnsan ve hayvan bilişine farklı yaklaşımlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267637 Hayvanlardaki bilişsel süreçlerin incelenmesinde kullanılan yöntemleri tanır.
2 1267638 Hayvanlardaki bilişsel süreçleri açıklayan kuramsal bilgileri tartışır.
3 1267639 Hayvanlarda bilginin ne şekilde işlendiğini ve kategorize edildiğini kavrar.
4 1267640 İletişim, bellek, öğrenme, dikkat gibi bilişsel süreçlerin hayvanlarda ne şekilde işlediğini tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 3 3 3
2 4 5 3 3 3
3 5 3 3
4 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek