Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YEU625 Enerji Dönüşümünde Kullanılan Materyaller 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Yenilenebilir enerji alanında kullanılan enerji türlerinin tanımlanması ve bu alanda kullanılan deneysel nitelikli malzemelerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yavuz KÖYSAL

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları ve çeşitli akademik makaleler

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde, güneş, rüzgar, dalga, biokütle, jeotermal vb… yenilenebilir enerji çeşitleri ve bu enerji çeşitlerinin uygulaması için deneysel nitelik taşıyan termoelektrik jeneratör, ısıl çift, piezo sensörler ve manyetik dönüştürücüler gibi materyallerin içeriği verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
49 Performans 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 11 1 11
15 Gösterme 11 1 11
18 Örnek Vaka İncelemesi 14 1 14
28 Makale Kritik Etme 11 1 11
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
48 Sözlü Sınav 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik kavramları
2 Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?
3 Yenilenebilir enerji alanındaki güncel çalışmalardan örnekler
4 Geleneksel enerji sistemleri
5 Geleneksel sistemlerin üretime katkısı ve çevreye olan etkileri nelerdir?
6 Enerji kullanımındaki malzemelerin özellikleri (P ve N tipi yarı iletkenler)
7 Isıl çift
8 Hall etkili algılayıcılar
9 Termoelektrik jeneratör
10 Pyro-elektrik
11 Piezo-elektrik
12 Manyetik Dönüştürücüler
13 Güneş pilleri
14 Hibrit sistemler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293149 Yenilenebilir enerji çeşitlerini tanır
2 1293150 Enerji üretiminde kullanılan malzemeleri tanır
3 1293151 Malzemenin deneysel nitelikli kullanımını anlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69382 Yenilenebilir Enerji alanında bilgi sahibi olur Araştırma tekniklerini bilir.
2 69383 Alanında yeni araçlar geliştirmek için tekniklerini bilir.
3 69384 Enerji ve kaynaklarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
4 69385 Bu alanda yapılabilecek araştırmalar için beceri kazanır.
5 69386 Yenilenebilir enerji araçları tasarlar, yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
6 69387 Yenilenebilir enerji üretimi konusunda problemleri çözmek için mevcut teknolojileri etkin olarak kullanır.
7 69388 Bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmak için sunum yapar, kendisini geliştirmek için başka kisilerle tartışır.
8 69396 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.
9 69398 Proje tasarlar, hazırlar ve sunar; projesi kabul görürse yönetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 2 3 5 3 3
2 5 5 4 5 4 5 5 3 5
3 5 4 5 5 5 5 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek