Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ATH603 Acil Hasta Bakımı I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Hasta ya da yaralıya birincil ve ikincil değerlendirme tekniklerini uygulayabilmek ve tıbbi acillerde, acil bakım uygulama yeterliliği kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çalışkan

Staj Durumu

Evet

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak
2 Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak
3 Hasta veya Yaralıyı İzlemek, İlaç Uygulamak
4 Solunum Sistemi Acilleri ve Bakımı I
5 Respiratory System Emergencies and Care II
6 Endokrin ve Metabolik Acilleri ve Bakımı
7 Nörolojik Aciller ve Bakımı
8 Hematolojik- Onkolojik Aciller ve Bakımı
9 Enfeksiyon Hastalıkları ve Bakımı
10 Ürolojik Aciller ve Bakımı
11 Kardiyovasküler Aciller ve Bakımı I
12 Kardiyovasküler Aciller ve Bakımı II
13 Abdominal ve Gastrointestinal Aciller ve Bakımı
14 Psikiyatrik Aciller ve Bakımı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67536 Acil Hemşireliği, akut ve kronik hastalıkların acil durumlarında bakım, hemşirelik esasları, fizyoloji/fizyopatoloji ile ilgili kavram ve kuramlar, yaşam boyu acil durumlarda hastanın değerlendirilmesi ve kanıt temelli bakımı ile ilgili akademik düzeyde teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olmak
2 67534 Acil servise başvuran her türlü hastanın; ölümcül olan veya müdahale edilmezse ölümcül olabilecek olan hastalıklarının ve durumlarının erken tanınması ve erken müdahale edilmesi yanında acil diğer hastalıklarınında tanısı, tedavisi, sebep-sonuç ilişkisi, ilaç uygulamaları gibi konular hakkında akademik düzeyde bilgi sahibi olmak
3 67538 Acil servise başvuran hastalar ve hastalıkları, başvuru sıklıkları, acil servisi kullanım şekilleri, acil servis işleyişi ..vb acil servisle ilgili her türlü konuda bilgi,uygulama esasları ve veri analizlerini çağın gerektirdiği teknolojik alt yapıda yapabiliyor ve elde edilen sonuçları değerlendirebiliyor olmak
4 67540 Belirtilen yeterliliklere sahip olmak amacı ile program dahilinde yurt içi ve yurt dışı gerekli kongre, sempozyum, seminer gibi eğitim imkanlarına sahip olmak
5 67539 Programda hedeflenen amaçlar doğrultusunda gerekli bilimsel literatüre ve on-line bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor olmak
6 67535 Almış olduğu eğitimle kamu ve özel sektörde ki sağlık kuruluşlarında acil serviste her türlü acil hasta ve/veya hastalığa ve acil duruma gerekli müdahaleyi yapabilmek, üniversitelerde akademik personel olarak istihdam edilebiliyor olmak
7 67537 Almış olduğu eğitimle alanında bağımsız olarak bilimsel bir çalışmayı planlayıp, sonuçlandırabiliyor ve ulusal arası bilimsel yayına dönüştürebiliyor olmak