Program Tanımları

Kuruluş

2001-2002 Eğitim-Öğretim dönemi ile birlikte METEB çerçevesine hizmete başlayan ve 2008-2009 Eğitim-Öğretim döneminde kendi binasında Eğitim-Öğretime devam eden Yüksekokulumuz Akademik ve ;İdari personelinin normel hizmetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Önlisans diploma derecesi almaya hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS de başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Kayıt için gerekli belgeler; 1- Lise veya dengi okul diploması, 2- ÖSYM’ ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Her akademik dönem başında öğrencilerin İngilizce Muafiyet sınavına girme hakkı vardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olmak.

Program Profili

İşletmelerde muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek yeteneklere haiz, birikimli, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Firmaların muhasebe departmanlarında muhasebe ve ön muhasebe elemanı olarak; Bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM) yanında, SMMM ortaklık bürolarında, SMMM şirketlerinde, denetim şirketlerinde, Firmaların finans, pazarlama bölümlerinde istihdam edilmektedir. Mezunlarımız ön muhasebe elemanı ve muhasebe yardımcı elemanı olarak görev almaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans derecesini başarı ile tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş sınavından başarılı olarak Örgün öğretim Lisans programlarında ve Açıköğretim Lisans programlarında eğitimlerine devam edebilmektedir.

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ÖNLİSAN PROGRAMINDAN DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
2. İktisat
3. İşletme
4. İşletme Bilgi Yönetimi
5. İşletme Enformatiği
6. İşletme Yönetimi
7. İşletme-Ekonomi
8. Lojistik Yönetimi
9. Maliye
10. Muhasebe
11. Muhasebe Bilgi Sistemleri
12. Muhasebe ve Finans Yönetimi
13. Muhasebe ve Finansal Yönetim
14. Muhasebe ve Denetim
15. Uluslararası Finans
16. Uluslararası Finans ve Bankacılık
17. Uluslararası İşletme
18. Uluslararası İşletmecilik
19. Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
20. Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
21. Uluslararası Ticaret
22. Uluslararası Ticaret ve Finans
23. Uluslararası Ticaret ve Finansman
24. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
25. Uluslararası Ticaret ve Lojistik

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ LİSANS PROGRAMLARINI TERCİH EDEBİLECEK ÖNLİSANS PROGRAMLARI (PROGRAMLARIN 5. YARIYILINA FARK DERSLERİ ALMADAN KAYIT YAPILABİLECEKTİR.)
1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
2. İktisat
3. Kamu Yönetimi
4. Maliye
5. Uluslararası İlişkiler
6. İşletme
7. Konaklama İşletmeciliği

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ LİSANS PROGRAMLARINI TERCİH EDEBİLECEK ÖNLİSANS PROGRAMLARI (PROGRAMLARIN 5. YARIYILINA FARK DERSLERİ ALARAK KAYIT YAPILABİLECEKTİR.)
1. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
2. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı yapılmasına öğretim elemanının önerisi ile birim akademik kurulu karar verir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı katılımıyla yapılır. Öğrenci, bir günde o döneme/yıla ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir; uzaktan eğitim programları ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yabancı Dil dersleri ile mazeret sınavları için bu şart aranmaz. Sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde yapılacak sınavların sayısı, ilanı, uygulama ve değerlendirme usulleri Senato tarafından ayrıca belirlenir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri ile istenen diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının %40’ı ile dönem sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın %60’ının toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için dönem/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50 olması gerekir.

Başarı notu, öğrencilerin dönem/yıl içi etkinlikler ile dönem/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Birimlerde mutlak ve bağıl değerlendirme sistemlerinden hangisinin kullanılacağı birim kurulunun önerisi ve Senato onayı belirlenir. Bağıl ve mutlak değerlendirme sistemlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları, bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma koşul ve sınırları ile başarı dereceleri hakkındaki esaslar Senato tarafından belirlenir. Her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersten dönem/yılsonu sınavına girmeyen ve bu sınavda 100 üzerinden en az 50 alamayan öğrenciler başarısız sayılır; bu sınır ilgili birim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yükseltilebilir.

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olan öğrenciler mezuniyete hak kazanır.Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili yüksekokul müdürü tarafından imzalanır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkan V. Öğr.Gör.Tunahan BİLGİN (e-posta: tunahan.bilgin@omu.edu.tr)
Bölüm Sekreteri Ahmet CENGİZ (e-posta: ahmet.cengiz@omu.edu.tr)
Adres: Orta Mahalle, Mezbahane Caddesi Çarşamba/SAMSUN
Telefon Numaraları : 0 362 834 01 79- 0 362 834 27 99(Fax)

Bölüm Olanakları

Mevcut Fiziksel İmkanlar Adet Özellik
Derslikler 12 Dersliklerimiz 60 öğrenci kapasiteli
Bilgisayar Laboratuvarı 3 40 Adet Bilgisayar
Yazıcı 4
İnternet Erişimi
Anfi 2 200 Kişilik
Kütüphane 1 40 Kişilik
Okuma Salonu 1 40 Kişilik
Bürolar 22 12 Akademik, 10 İdari
Öğrenci Temsilcisi Odası 1 Öğrenci temsilcileri ve öğrencilerin hizmetinde
Sportif ve Kültürel Faaliyetler Futbol, Voleybol, Basketbol,Masa Tenisi,Satranç,Tiyatro,Halkoyunları
Kantin 1 100 öğrenci kapasiteli
Projeksiyon Cihazı 5
Fotokopi Makinesi 2
Baskı Makinası 1
Ses Sistemi 2
Bilgisayar 82
Laser Yazıcı 10

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65747 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 65748 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 65749 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 65750 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 65751 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 65752 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 65753 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 65754 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 65745 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 65746 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUV101 Genel Muhasebe-I Zorunlu 3 1 0 4 4
MUV103 Genel İşletme Zorunlu 2 1 0 3 3
MUV105 Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 4
MUV107 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2 4
MUV109 Mesleki Matematik Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV129 Meslek Hukuku ve Etiği Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV131 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 3
MUVSEÇ-01 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUV102 Genel Muhasebe-II Zorunlu 3 1 0 4 5
MUV104 Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 3
MUV106 Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV142 Vergi Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV144 Finansal Yönetim Zorunlu 2 2 0 3 5
MUV146 Muhasebe Denetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
MUV148 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
MUVSEÇ-02 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 6


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV201 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 2 2 0 3 4
MUV203 Şirketler Muhasebesi Zorunlu 2 1 0 3 3
MUV249 Paket Programlar ve E-Uygulamalar Zorunlu 2 2 0 3 4
MUV281 Mali Tablolar Analizi Zorunlu 2 2 0 3 4
MUV283 Türk Vergi Sistemi Zorunlu 1 2 0 2 3
MUVSEÇ-03 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 6
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV242 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
MUVSEÇ-04 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 24
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MUV111 Ofis Programları-I 3 0 0 3 0
MUV111 İletişim 2 0 0 2 3
MUV113 Ofis Programları I 1 2 0 2 3
MUV115 E Ticaret 2 0 0 2 3
MUV133 Bilgi İletişim Teknolojisi 1 2 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MUV110 Ticari Matematik 2 0 0 2 3
MUV112 Ofis Programları-II 3 0 0 3 0
MUV112 Ofis Programları II 1 2 0 2 3
MUV116 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2 3
MUV140 Çevre Koruma 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MUV213 Kamu Maliyesi 2 0 0 2 0
MUV269 İnşaat Muhasebesi 2 0 0 2 3
MUV271 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 3
MUV273 İşletme Yönetimi 3 0 0 3 3
MUV275 Mesleki Yabancı Dil 2 0 0 2 3
MUV277 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 0 2 3
MUV279 BES ve Hayat Sigortaları 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ÇMUV220 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği 2 0 0 2 3
ÇMUV250 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2 3
ÇMUV252 Muhasebe Uygulamaları 3 1 0 4 6
ÇMUV254 İş Yeri Eğitimi 6 4 0 8 10
ÇMUV256 İş Yeri Uygulaması 0 16 0 8 14
ÇMUV258 Finansal Yatırım Araçları 2 0 0 2 3
ÇMUV260 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 2 0 0 2 3
ÇMUV262 Banka Muhasebesi 2 0 0 2 3
ÇMUV264 Pazarlama 2 0 0 2 3
ÇMUV266 İstatistik 2 0 0 2 3
ÇMUV268 Borçlar Hukuku 2 0 0 2 3
ÇMUV270 Mesleki Belgeler ve Yazışmalar 1 2 0 2 3
ÇMUV272 Sigortacılık 2 0 0 2 3
ÇMUV274 Sermaye Piyasası ve Borsalar 2 0 0 2 3
ÇMUV276 Bilgisayarlı Muhasebe 2 2 0 3 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2