Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB615 Türk Dilbilgisi Öğretimi (Cümle Bilgisi) 927001 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Türkiye Türkçesinin söz dizimi özellikleri ve cümle çözümleme yaklaşımlarını kavratmak ve bunları uygulayabilme ve öğretebilme becerisi kazandırmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ank. 2004. M. Özkan - V. Sevinçli, Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, İst. 2008. Günay Karaağaç, Türkçenin Söz Dizimi, İst. 2011. Semahat Yüksel, Türkçede Biçim ve Cümle, İst. 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Söz diziminin konusu ve Türkiye Türkçesinin söz dizimi özellikleri, cümlenin ögeleri, ögeler arasındaki şekil ve anlam ilişkileri, cümle dışı ögeler, kelime grupları, cümle türleri, cümle çözümleme yaklaşımları, söz diziminin tartışmalı konuları, anadili eğitiminde cümle bilgisi öğretimine ilişkin yöntem ve teknikler vb. konular bu dersin içeriğini oluşturur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
36 Rapor 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
6 Uygulama/Pratik 7 21 147
20 Rapor Hazırlama 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Söz diziminin konusu ve Türkiye Türkçesinin söz dizimi özellikleri,
2 Biçim ve içerik açısından cümlenin tanımı, özellikleri ve ögeleri,
3 Cümlede kelimeden büyük dizimsel birimler (kelime grupları) ve yapıları,
4 Cümle türleri,
5 Cümle çözümleme yaklaşımları,
6 Cümle çözümleme uygulamaları,
7 Cümle çözümleme uygulamaları,
8 Anadili eğitiminde cümle bilgisi öğretimine ilişkin yöntem ve teknikler,
9 Ara sınav
10 Anadili eğitiminde cümle bilgisi öğretimine ilişkin yöntem ve teknikler, uygulamalar,
11 Sözlü ve yazılı iletişim açısından cümlenin değeri,
12 Söz diziminin tartışmalı konuları,
13 Söz diziminin tartışmalı konuları,
14 Cümle - metin ilişkisi,
15 Metin üretici ve tüketicisi açısından cümle
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5 1229948 Lisans yeterliliklerine dayanarak, cümle bilgisi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimini geliştirir ve derinleştirir.
6 1229949 Türkçe öğretiminde cümle konusunda karşılaşılan sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
7 1229950 Cümle ve öğretimi konusunda düzenlenen çalışmalara etkin olarak katılır.
8 1229951 Cümle bilgisi ve öğretimiyle ilgili gelişmeleri ve kendi çalışmalarını alanındaki veya dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68063 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2 68064 Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
3 68065 Türkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
4 68066 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
5 68067 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6 68070 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
7 68072 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
8 68077 Türkçe Eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
9 68082 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 68083 Türkçe Eğitimi alanında yenilikçi ve yaratıcı becerilere sahip olur, gerektiğinde risk almasını bilir.
11 68069 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 68071 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
13 68076 Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
14 68081 Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 68068 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
16 68075 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
17 68080 Türkçe Eğitimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
18 68074 Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
19 68079 Türkçe Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
20 68073 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
21 68078 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5 2
6 2
7
8 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek