Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖZEGT101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 1 1 4

Dersin Amacı

öğrencilerin eğitim bilimleri hakkında genel bir bilgiye ve öngörüye sahip olmalarını sağlar. Disiplinler arası bir bakış açısıyla eğitim bilimini inceler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. gör. Ayfer KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Çelenk S. ( Edi.). (2018). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Yay Önerilen kaynaklar: 1-Saylan, N. (Edi). (2015). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yay

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi,eğitimin felsefi,sosyal,hukuki,psikolojik,ekonomik,politik temelleri,eğitim biliminin tarihsel gelişimi,21. yüzyılda eğitim biliminde yeni yönelimler,Türk milli eğitim sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmen yetiştirme alnındaki uygulamalar ve gelişmeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 60 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitim ile İlgili Temel Kavramlar eğitime giriş 1.bölüm kavramsal boyutu.pptx
a1.pptx
2 Eğitim ile İlgili Temel Kavramlar eğitime giriş 1.bölüm kavramsal boyutu.pptx
a2.pptx
3 Eğitimin Diğer Bilimlerle İlişkisi ve İşlevleri a3.pptx
4 Eğitimin Tarihsel Temelleri eğitime giriş 2. bölüm tarihi temelleri.ppt
5 Eğitimin Felsefi Temelleri eğitime giriş 4. bölüm felsefi temelleri.pptx
6 Eğitimin Sosyal Temelleri eğitime giriş 3. bölüm toplumsal temelleri.pptx
7 Eğitimin Psikolojik Temelleri eğitime giriş 5. bölüm psikolojik temelleri.ppt
8 Eğitimin Hukuksal Temelleri eğitimin-hukuksal-temelleri.ppt
9 ara sınav
10 Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı Ve Özellikleri eğitime giriş 11. bölüm TES yapısı ve özellikleri.ppt
11 Eğitimin Ekonomik Temelleri eğitime giriş 6. bölüm ekonomik temel.pptx
12 Eğitimin Politik Temelleri eğitime giriş 6. bölüm ekonomik temel.pptx
eğitime giriş 7. bölüm politik temeller.pptx
13 Eğitim Biliminde Araştırma YöntemleriEğitim Sisteminde Öğretmenin Rolü, Öğretmen Yetiştirme Alanındaki Uygulamalar ve Gelişmeler21.Yüzyılda Eğitim Biliminde Yönelimler XIV. EĞİTİM BİLİMLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR P.POİNT SUNULARI.ppt
14 final sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1470987 eğitimde kullanılan araştırma yöntemlerini kavrayabilirler
2 1470988 öğretmenlik mesleğinin özelliklerini açıklayabilir
3 1470989 eğitimin felsefi, psikolojil, sosyal,ekonomik,politik ve huhkuksal temellerini tartışabilir
4 1471462 eğitimde yeni yönelim ve yaklaşımları öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77439 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 77440 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 77441 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 77442 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 77443 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 77444 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 77445 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 77446 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 77447 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 77448 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 77449 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 77450 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 77451 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 77452 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 77453 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 77454 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 77455 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 77456 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 77457 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 77458 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 77459 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 77460 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 77461 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 77462 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 77463 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 77464 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 77465 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 77466 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 77467 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 77468 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 77469 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 77470 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 77471 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 77472 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 77473 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5
3 5 4
4 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek