Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES603 Desen Öğretim Yöntemleri 927001 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Resim-İş öğretmenliği yüksek lisans öğrencilerini desen sanatı öğretimi konusunda bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Zehra SENGİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Norbert Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, İstanbul, 1985. Önce Desen- Sonra Desen-Prof.İsmail Avcı Sözün Bittiği Yerde Çizgi, DESEN, Yrd.Doç.Hilmi ÖZBAY

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Akademik programımızın bir temel disiplin olarak “DESEN” in görsel dışavurumda etkili bir araç, esnek canlı bir yöntem, aynı zamanda nesnel saptamalardan öznel anlatıma doğru geliştirilebilir bir pratik olan özellikleriyle tanınması. Desende Oran, Ölçü, Plan Kavramı: Geometrik hacimlerde plan ilişkileri; Canlı model çalışmalarında plan ilişkileri, İç mekan ve dış mekan çalışmalarında plan ilişkileri, Canlı ve cansız doğa çizimlerinde ölçülendirme ilkeleri; Desen Çiziminde Teknik: Farklı çizgiler, Farklı çizgi ilişkileri, Değişik çizer malzemelerin olanakları;Desen bir sanat elemanı olarak amaçlanır ve bu alanda estetik yorumlara gidilir. Eserler verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Desen dersinin tanımı, amacı, materyalin temin edilmesi, çizgi kavramı üzerinde durulması.
2 Objeye bakış yöntemleri ve uygulama ile görebilmenin gerçekleştirilebilmesi
3 Bir önceki konu ile ilgili uygulamalara devam edilmesi.
4 Canlı model uygulamasında hareket ifadesinin çözümlenmesi.
5 Desende ritim ve denge arayışları.
6 Ölçü ve kaidelerin uygulanması, üçüncü boyutun algılanması.
7 Modelin stilize edilmesi ve karakteristik vasıfların ortaya çıkarılması.
8 Stilizasyon uygulamalarına devam edilmesi.
9 Birden fazla varlıkların bir araya getirilerek kompozisyon çizimlerinin gerçekleştirilmesi.
10 Ara sınav
11 İnsan ve eşya arasındaki ilişkilerin yorumlanması amacıyla canlı ve cansız varlıklardan oluşan modelden desen çalışması (kurşun kalem).
12 Mürekkep ve ince uçlarla çizimler yapılarak bir önceki konuya devam edilmesi
13 Çizgilerle soyut düzenlemeler yapılması.
14 Figür, obje ve motif çizimlerinde yorumlara gidilmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230302 Canlı/ cansız bir varlığın biçimsel yapısını gözlemleyerek onu algılamaya çalışır ve çizgi ile iki boyutluluk sınırlarında onu görselleştirir.
2 1230303 Varlıkların biçimsel yapılarına yeni görevler yükleyerek görünenin arkasındaki anlamsal gerçeği yansıtır.
3 1230304 Çizginin dilini iyi kullanarak varlık biçimini biçimselliğe dönüştürür, estetik bir yapı oluşturur.
4 1230305 Varlıkların biçimsel yapılarına anlamlar kazandırarak özdeki karakteristik yapılarını çizgi ile ortaya koyar.
5 1230306 Varlıkların görünen yapılarından hareketle sanatsal değerlere ulaşır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68093 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 68091 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 68095 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 68089 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 68097 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 68096 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 68092 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 68094 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 68098 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 68090 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 68099 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 5 4 5 3 3
2 3 5 3 3 3 4 4 4
3 4 5 3 3 4 5 5 4
4 5 3 3 4 5 5 3 4
5 4 3 3 4 5 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek