Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBESYL Seminer 927001 1 2 0

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin belirli bir konuda literatür araştırması yaparak bilgi toplamalarını, topladıkları bilgileri sentezleyerek metin haline getirmelerini ve uygun şekilde sunmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet KAYA, Prof. Dr. Metin ÇENESİZ, Doç. Dr. Şule SANAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Seminer konusu ile ilgili kitap ve bilimsel makaleler. Sunu hazırlama teknikleri ile ilgili kitaplar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, danışman öğretim üyesinin rehberlik ve gözetiminde, öğrencinin çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
10 Tartışma 1 100 1
42 Seminer 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
10 Tartışma 1 2 2
24 Seminer 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seminer konusunun belirlenmesi
2 Başarılı sunum yapabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilmesi
3 Sunumda zamanlamanın önemi
4 Sunum hazırlık sürecindeki adımlar
5 Seminerin enstitü yazım kurallarına uygun biçimde yazılması hakkında bilgi verilmesi
6 Literatür taraması
7 Literatür taraması
8 Literatür taraması
9 Edinilen bilgilerin derlenmesi
10 Edinilen bilgilerin derlenmesi
11 Ara sınav
12 Sunu şablonlarının hazırlanması
13 Sunum hazırlığının gözden geçirilmesi değerlendirilmesi
14 Seminer Sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271936 Belirli bir konu ile ilgili sunum hazırlama becerisi edinme.
2 1271937 Sunum yaparken sözel ve görsel olarak dinleyiciye hitap etmeyi öğrenme.
3 1271938 Topluluk önünde rahat konuşma becerisi edinme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68873 Fizyoloji alanında lisans düzeyindeki temel bilgilerini derinlemesine ve güncel bilgilerle güçlendirir.
2 68874 Fizyolojik parametrelerin analizi, değerlendirilmesi ve yorumlanması için gerekli bilgi ve beceriye sahiptir.
3 68875 Kendi temel alanında yapılacak bir çalışmanın planlanma, yürütülme, sonuçlandırma ve raporlanma aşamalarını, bireysel veya ekibin bir üyesi olarak, yapabilecek bilgi ve donanıma sahiptir.
4 68872 Kazanmış olduğu bilgi ve donanımın sağladığı özgüvenle alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.
5 68876 Kendi temel alanında ihtiyaç duyacağı bilgiye nerede ve nasıl ulaşabileceğini bilir.
6 68877 Fizyoloji temel alanında sahip olduğu bilgi ve beceriyi mesleki yaşamında gerek duyduğu zamanlarda kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 4 4 4 4
2 5 1 4 4 4 4
3 5 1 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek