Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖZE106 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Sağlıklı yaşam ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olmak ve edinilen bilgileri günlük yaşamda uygulayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. M. Handan Güneş

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Takip edilecek ana kaynak: 1)Pampal, S., Dindar, H. Ve Korgal, E. (2001). Sağlık e Trafik Eğitimi. Gündüz Eğitim Ve Yayıncılık. Ankara. Önerilen diğer kaynaklar 1)Uysal,K. F. (2005). Anne ve Çocuk Sağlığı. Morpa Kültür Yayınları. İstanbul. 2)Akyldız, N. (2000). Anne ve Çocuk Sağlığı. Yapa Yayınları. Ankara. 3)Sasaoğlu, F. (1996). Anne ve Çocuk Sağlığı. EsinYayınevi. İstanbul. 4)Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, (2000). T.C. Sağlık Bakanlığı Ana ve Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Damla Matbaası. Ankara. 5)Akşit, L. (1994). Anne Sağlığı Hemşireliği. Sistem Ofset. Ankara. 6)Pernol, M. L. (1994). Çağdaş Obstetrik ve Jinekolojik Teşhis ve Tedavi. (Appleton and Lange). Barış Kitabevi, Sistem Yayıncılık. İstanbul. 7)Gordon, T. (1999). Etkili Ana Baba Eğitimi. Sistem Yayıncılık. İstanbul. 8)Kitapçı, U. F. (2004). Çocuğum Sağlıklı Büyüyor mu? Morpa Kültür Yayınları. İstanbul. 9)Lissauer,T. And Clayden G. (1997). Illustrated Textbook o Pediatrics. Times Miror International Publishers Limited. Spain. 10)Whaley, L. P. And Wong, D. L. (1987). Ursing Care of Infants and Children. The CV. Mosby Company, St. Louis. 11)Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. (2003) Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara. 12)Bertan, M. Ve Güler Ç.(1997). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi. Ankara. 13)Dirican, R. Ve Bilgel N. (1993) Halk sağlığı, Uludağ Üniversitesi Basınevi. Bursa

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı, aile planlaması, önemi ve yöntemleri. Sağlığın tanımı, sağlıklı beslenme ve önemi. Besin öğeleri. Sık rastlanılan bulaşıcı hastalıklar. Bağışıklık sistemi ve aşılar. Sık rastlanılan bazı sistemik hastalıklar. Sağlıklı yaşam, sağlıklı yaşam için neler yapılmalı ve egzersiz yapmanın önemi, sağlığa zararlı alışkanlıklar ve önlenmesi için yapılması gerekenler. İlk yardımın tanımı, konusu, amacı ve genel kuralları, ilkyardım dolabının önemi ve hazırlanması, solunum ve kalp durmasında, solunum yolu tıkanmalarında ilk yardım. Kanamalarda, şoklarda, komalarda, bayılmalarda, burkulmalarda, çıkıklarda ve kırıklarda ilk yardım. Yanıklarda, donmalarda, zehirlenmelerde, hayvan ve böcek ısırmalarında ilk yardım. Trafik kazalarında ilk yardım, hasta ve yaralıların taşınması yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı, aile planlaması, önemi ve yöntemleri;
2 Sağlığın tanımı, sağlıklı beslenme ve önemi,
3 Besin öğeleri
4 Sık rastlanılan bulaşıcı hastalıklar
5 Sık rastlanılan bulaşıcı hastalıklar
6 Sık rastlanılan bulaşıcı hastalıklar
7 Bağışıklılık sistemi ve aşılar;
8 Sık rastlanılan bazı sistemik hastalıklar
9 Ara sınav
10 Sağlıklı yaşam, sağlıklı yaşam için neler yapılmalı ve egzersiz yapmanın önemi,sağlığa zararlı alışkanlıklar ve önlenmesi için yapılması gerekenler,
11 İlk yardımın tanımı, konusu, amacı ve genel kuralları, ilkyardım dolabının önemi ve hazırlanması,solunum ve kalp durmasında, solunum yolu tıkanmalarında ilk yardım,
12 Kanamalarda, şoklarda, komalarda, bayılmalarda, burkulmalarda, çıkıklarda ve kırıklarda ilk yardım,
13 Yanıklarda, donmalarda, zehirlenmelerde, hayvan ve böcek ısırmalarında ilk yardım
14 Trafik kazalarında ilk yardımı,hasta ve yaralıların taşınması yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5805 1254388 İlk yardımı, ilk yardımın konusunu, amacı ve genel kurallarını açıklar ve ilkyardım dolabını hazırlar ve kullanır.
8974 1254398 Aile planlamasını, önemini ve yöntemlerini açıklar ve günlük yaşamla ilişkilendirir
17695 1254392 Sık rastlanılan bulaşıcı hastalıkları ayırt eder
24921 1254391 Solunum ve kalp durmasında, solunum yolu tıkanmalarında, kanamalarda, şoklarda, komalarda ve bayılmalarda yapılacak ilk yardımı uygular.
27189 1254397 Bağışıklılık sistemi ve aşıları açıklar
30067 1254389 Sağlığın tanımını, sağlıklı beslenme ve önemini, besin öğelerini açıklar ve günlük yaşamla ilişkilendirir,
30069 1254390 Sağlıklı yaşamın ne olduğunu, sağlıklı yaşam için neler yapılması gerektiğini ve egzersiz yapmanın önemini açıklar ve günlük yaşamla ilişkilendirir
30071 1254393 Burkulmalarda, çıkıklarda, kırıklarda, yanıklarda, donmalarda, zehirlenmelerde, hayvan ve böcek ısırmalarında yapılacak ilk yardımı uygular.
31718 1254395 Trafik kazalarında yapılacak ilk yardımı, hasta ve yaralıların taşınma yöntemlerini uygular.
35103 1254394 Bebeklerde beslenme ve anne sütünün önemini, çocuklarda ve ergenlerde beslenmenin nasıl olması gerektiğini açıklar ve günlük yaşamla ilişkilendir
35104 1254396 Sağlığa zararlı alışkanlıkları ve önlenmesi için yapılması gerekenleri açıklar ve günlük yaşamla ilişkilendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
5805 5
8974
17695
24921
27189
30067
30069
30071
31718
35103
35104
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek