Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖZE201 Erken Çocuklukta Özel Eğitim 927001 2 3 4

Dersin Amacı

(0-4 yaş arası) zihinsel engelli öğrencilerin zihinsel ve psikomotor becerileri değerlendirmek üzere ölçüt bağımlı ölçü aracı hazırlama ve uygulama; elde edilen performans düzeyine dayalı olarak amaçlar oluşturma ve öğretim süreci oluşturma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Sinan Kalkan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Denver Gelişim Skalası - Günce, G. Zihinsel Gelişim Kuramı, Ankara - Küçük Adımlar Erken Çocukluk Programı, Komisyon - Varol, N Erken Çocukluk Döneminde Görme Bozukluğu olan Çocuklar, 1996, Ankara

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Erken çocukluk dönemi eğitiminin önemi, erken çocukluk dönemi eğitimiyle ilgili yaklaşımlar, özel eğitimde erken çocukluk dönemi eğitiminin tarihçesi, 0-4 yaş arası zihinsel ve psikomotor gelişim özellikleri, zihinsel ve psikomotor gelişimin değerlendirilme yöntemleri ve zihinsel engelli 0-4 yaş arası çocuklarda zihinsel ve psikomotor becerilerin öğretim yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 20 1
8 Rehberli Problem Çözümü 10 20 1
10 Tartışma 10 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30
10 Tartışma 5 2 10
11 Soru-Yanıt 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Erken çocukluk dönemi eğitimiyle ilgili felsefi, ödünleyici, psiko analitik, davranışsal ve gelişimsel yaklaşımlar Erken Çocuklukta Özel Eğitim-1-2. Hafta.pptx
2 Frobel, Robert Owen, Margaret Mc, Millan ve Montessori ana okulları Erken Çocuklukta Özel Eğitim-1-2. Hafta.pptx
3 Erken çocukluk dönemi eğitiminin tarihçesi Erken Çocuklukta Özel Eğitim-3-4. Hafta.pptx
4 573 Sayılı KHK ve Erken Çocukluk Eğitimi Erken Çocuklukta Özel Eğitim-3-4. Hafta.pptx
5 0-4 yaş arası zihinsel gelişim ölçüt bağımlı ölçü aracı geliştirme Erken Çocuklukta Özel Eğitim-5-10. Hafta.pptx
6 Denver Gelişim Sklası ve uygulanması Erken Çocuklukta Özel Eğitim-5-10. Hafta.pptx
7 Ara Sınav Erken Çocuklukta Özel Eğitim-5-10. Hafta.pptx
8 0-4 yaş arası zihinsel gelişim ölçüt bağımlı ölçü aracıyla performans belirleme
9 Performans düzeyine göre uzun dönemli, kısa dönemli ve öğretimsel amaçları oluşturma Erken Çocuklukta Özel Eğitim-5-10. Hafta.pptx
10 Zihinsel gelişim öğretim süreci Erken Çocuklukta Özel Eğitim-11-14. Hafta.pptx
11 0-4 Yaş arası Psikomotor gelişim Erken Çocuklukta Özel Eğitim-11-14. Hafta.pptx
12 0-4 yaş arası Psikomotor gelişim ölçüt bağımlı ölçü aracı geliştirme Erken Çocuklukta Özel Eğitim-11-14. Hafta.pptx
13 0-4 yaş arası Psikomotor gelişim aracıyla performans belirleme Erken Çocuklukta Özel Eğitim-11-14. Hafta.pptx
14 Psikomotor gelişim öğretim süreci Erken Çocuklukta Özel Eğitim-11-14. Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1302863 Öğrenciler, (0-4 yaş arası) zihinsel engelli öğrencilerin zihinsel ve psikomotor becerilerini değerlendirerek performans düzeyine dayalı öğretim yapar.
2 1302869 Erken eğitim ve aile eğitimi ile ilgili kavramları açıklar.
3 1302864 Erken çocuklukta gelişimin önemli köşe taşlarını ifade eder.
4 1302865 Gelişimi riske sokan doğum öncesi, doğum anı ve sonrası faktörleri ifade eder.
5 1302866 Erken çocukluk döneminde değerlendirme sürecini açıklar.
6 1302867 Farklı erken eğitim ortamlarını açıklar.
7 1302868 Erken eğitimde aile eğitimi kavramı ve önemini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5