Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖZE211 OSB Olan Öğrencilerde Temel Becerilerin Kazandırılması 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireylerin özelliklerini, bu bireylere kazandırılması gereken temel becerilerin neler olduğunu, bu becerilere ilişkin değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiğini ve temel becerilerinin öğretiminin nasıl yapılacağını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Özgül ALDEMİR FIRAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Kırcaali-İftar, G. (2003). Otistik Özellik Gösteren Çocuklara İletişim Becerilerinin Kazandırılması. İstanbul: Ya-Pa. * Kırcaali-İftar, G., Kurt, O., & Ülke-Kürkçüoğlu, B. (2014). Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı-I. Ankara: Anı Yayıncılık. * Kırcaali-İftar, G., Ülke-Kürkçüoğlu, B., & Kurt, O. (2014). Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı-II. Ankara: Anı Yayıncılık. * Tekin-İftar, E. (2012). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Eğitimleri. Ankara: Vize Yayıncılık. * Vuran, S. (2017). Sosyal Beceri Yetersizliği Gösteren Çocuklar İçin, Öğretmen Adayları Ve Öğretmenler İçin. Ankara: Vize Yayıncılık. * Yıldırım-Doğru, S., & Doğan, Z. (2016). Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Beceri Öğretim Programı, Sosyal Beceri Öğretimi Öncesi Rehberi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireylere temel becerilerin kazandırılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
34 Okuma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 OSB'na genel bakış (24-28.09.2018, 1. Hafta)
2 OSB olan öğrencilerin genel özellikleri (01-05.10.2018, 2. Hafta)
3 OSB olan öğrencilerin temel becerilerinin değerlendirilmesi (08-12.10.2018, 3. Hafta)
4 OSB olan öğrencilerin temel becerilerinin değerlendirilmesi (Devam)(15-19.10.2018, 4. Hafta)
5 OSB olan öğrencilere iletişim becerilerinin öğretilmesi (22-26.10.2018, 5. Hafta)
6 OSB olan öğrencilere iletişim becerilerinin öğretilmesi (Devam) (29.10.2018-02.11.2018, 6. Hafta)
7 OSB olan öğrencilere iletişim becerilerinin öğretilmesi (Devam) (05-09.11.2018, 7. Hafta)
8 OSB olan öğrencilere sosyal becerilerin öğretilmesi (12-16.11.2018, 8. Hafta)
9 ---Ara Sınav Haftası (17-25.11. 2018, 9. Hafta)---
10 OSB olan öğrencilere sosyal becerilerin öğretilmesi (Devam) (26-30.11.2018, 10. Hafta)
11 OSB olan öğrencilere oyun becerilerinin öğretilmesi (03-07.12.2018, 11. Hafta)
12 OSB olan öğrencilere oyun becerilerinin öğretilmesi (Devam) (10-14.12.2018, 12. Hafta)
13 OSB olan öğrencilere temel becerilerin kazandırılması sürecinde kullanılan öğretim yöntemleri (17-21.12.2018, 13. Hafta)
14 OSB olan öğrencilere temel becerilerin kazandırılması sürecinde kullanılan öğretim yöntemleri (Devam) (24-28.12.2018, 14. Hafta)
15 ----Final Sınav Haftası (31.12.2018-11.01.2019)----
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270437 Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan öğrencilerin genel özelliklerini tanımlama
2 1270438 OSB olan öğrencilere kazandırılması gereken temel becerileri tanımlama
3 1270439 OSB olan öğrencilerin temel becerilerini değerlendirme süreçlerini tanımlama
4 1270440 OSB olan öğrencilere temel becerilerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerini tanımlama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 4
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek