Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖZE204 Özel Eğitimde Değerlendirme 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Tıbbi, psikolojik ve eğitsel tanılama yaklaşımları ve bu yaklaşımlara hizmet eden araçlar ve öğelerinin analiz edilmesi. Değerlendirme ile ilgili mesleki becerilerin geliştirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Sinan KALKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

--

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Assessment of at risk and Special Needs Children, Joseph C. W., Stephen N. E., Edward J. D… McGraw-Hill Companies, 1998, Boston - Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Tekin H., Yargı Kitap ve Yayın Evi 1993, Ankara - Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, resmi gazete, Sayı: 23937 2000 - Özel Gereksinimli Öğrencilerin Ölçümlenmesi, McLoughlin J. A. Lewis R. B. Çev: Gencer F. Ed: Ataman A. Ümit Ofset Matbaacılık 2001, Ankara - Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu, Resmi gazete, Sayı:181921983 - Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, resmi gazete Sayı: 23011 1997 - Standartlaştırılmış Bağıl Testler (Modül), Özyürek M. G.Ü. Yayınları No 168, G.Ü Gazi Eğitim Fakültesi Yayınları 4 Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tıbbi, Psikolojik ve Eğitsel tanılama ve ilgili kavramlar, ülkemizdeki tanılama süreci, tıbbi ve eğitsel değerlendirme yaklaşımları, eğitsel değerlendirmenin kaynaklandığı esaslar, standartlaştırılmış bağıl testler ve eğitsel değerlendirme araçları öğe ve özellikleri, değerlendirmenin standartları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
4 Quiz 2 4 8
5 Derse Katılım 14 4 56
10 Tartışma 1 3 3
11 Soru-Yanıt 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar, Ölçme ve Değerlendirmede Hata Türleri, Hata Kaynakları Özel Eğitimde Değerlendirme-1-2.Hafta.pptx
2 Özel Eğitimde Temel Kavramlar, Değerlendirme Araçlarıyla İlişkili Kavramlar, Ölçekler Özel Eğitimde Değerlendirme-1-2.Hafta.pptx
3 Değerlendirmenin Amaçları, Değerlendirmenin İlkeleri, Geçmişten Günümüze Değerlendirme, Değerlendirmenin Yasal Temelleri Özel Eğitimde Değerlendirme-3.Hafta.pptx
4 Özel Eğitimde Tarama Süreci: Özel Eğitimde Taramanın Amaçları, Özel Eğitimde Tarama Araçları Özel Eğitimde Değerlendirme-4-5. Hafta.pptx
5 Özel Eğitimde Tanılama Süreci: Özel Eğitimde Tanılamanın Amacı, Özel Eğitimde Tanılama Modelleri, Özel Eğitimde Tanılama Süreci Özel Eğitimde Değerlendirme-4-5. Hafta.pptx
6 Formel ve İnformel Değerlendirme: Standartlaştırılmış Testler, Geliştirme Süreci, Sınıflandırılması, Avantaj ve Dezavantajları, Testlerin Uygulanması Özel Eğitimde Değerlendirme-6-7.Hafta.pptx
7 Formel ve İnformel Değerlendirme: Standartlaştırılmış Testler, Geliştirme Süreci, Sınıflandırılması, Avantaj ve Dezavantajları, Testlerin Uygulanması Özel Eğitimde Değerlendirme-6-7.Hafta.pptx
8 Ara Sınav
9 İnformel Değerlendirme Türleri: Program Temelli Değerlendirme, Kaba Değerlendirme, Ölçüt Bağımlı Test, Ayrıntılı Değerlendirme, Gözlem, Derecelendirme Ölçekleri, Görüşme, Kontrol Listesi, Portfolyo, Hata Analizi Özel Eğitimde Değerlendirme-9-10.Hafta.pptx
10 İnformel Değerlendirme Türleri: Program Temelli Değerlendirme, Kaba Değerlendirme, Ölçüt Bağımlı Test, Ayrıntılı Değerlendirme, Gözlem, Derecelendirme Ölçekleri, Görüşme, Kontrol Listesi, Portfolyo, Hata Analizi Özel Eğitimde Değerlendirme-9-10.Hafta.pptx
11 Alternatif Değerlendirme Türleri: Müfredat Temelli Değerlendirme, Çevresel Değerlendirme, Oyun Temelli Değerlendirme, Otantik Değerlendirme, İşlevsel Değerlendirme. Özel Eğitimde Değerlendirme-11-12.Hafta.pptx
12 Alternatif Değerlendirme Türleri: Müfredat Temelli Değerlendirme, Çevresel Değerlendirme, Oyun Temelli Değerlendirme, Otantik Değerlendirme, İşlevsel Değerlendirme. Özel Eğitimde Değerlendirme-11-12.Hafta.pptx
13 Önyargısız Ölçümleme, Öğrenme Anıklığı Özel Eğitimde Değerlendirme-13-14.Hafta.pptx
14 Aile Ölçümlenmesi Özel Eğitimde Değerlendirme-13-14.Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266865 Öğrenci özelliklerine göre hangi değerlendirme araçlarını kullanacaklarını bilirler.
2 1266866 Öğrencilerin eğitimsel geleceği ile ilgili karar süreçlerinde temel değerlendirme mantığının ne olduğunu bilirler.
3 1266867 Öğrencilerle gerçekleştirilen değerlendirme sonuçlarının nasıl kullanılacağını bilirler.
4 1266868 Değerlendirme sonuçlarına göre vaka raporu hazırlarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek