Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖZE208 Özel Eğitimde Oyun ve Müzik 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenciler, kurallı oyun,şarkı,ront,dramatizasyon gibi becerilerin aşama sıralarını ve bu becerileri analiz edebilme, ölçü aracı geliştirebilme, bu ölçü aracını uygulama (Performans düzeyi belirleme), amaç yazma, öğretim süreci hazırlama ve hipotetik olarak uygulayabilme becerilerini kazanacaklardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Sinan KALKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim, Baykoç N. Eğiten Kitap 2011, Ankara • Etkinliklerle Müzik Öğretimi, Çalık Çetin G. KÖK Yayıncılık 2011, Ankara • Niçin Oyun, Uluğ Ormanlıoğlu M. Özne Yayıncılık 1999, İstanbul • İlköğretim 1. ve 2. Kademe Eğitsel Oyunlar, Çoban B. ve Nacar E. Nobel Yayınevi 2008 İstanbul • Çocuklar İçin .Oyun, ncü Çelebi E. ve Özbay E. KÖK Yayıncılık 2009, Ankara • Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitimi, Durualp E. ve Aral N. Vize Yayıncılık 2011, Ankara • Oyun, Dil ve Düşünce, Aydın A. Eğiten Kitap 2010, Ankara • Gel Birlikte Oynayalım, Şahin S. ve Özkızıklı S. Eğiten Kitap 2010, Ankara • Her Çocuk Oynar, Aydın A. Eğiten Kitap 2010, Ankara • Okulöncesi Eğitimde Oyun, Öztürk A. Eğiten Kitap 2010, Ankara • Oyun Temelli Etkinlikler, Özen A. ve Tavlar Ö. KÖK Yayıncılık 2005, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Oyunun kavramsal çerçevesi ve gelişim dönemleri itibariyle yeri, oyun çeşitleri, oyun temelli değerlendirme, bireyselleştirilmiş oyun planı geliştirme, rond öğretimi, Şarkı Öğretimi, Örnek Ront Ve Dramatizasyon Videolarının İzlenmesi, Orff Schulwerk Metodu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 30 1
10 Tartışma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 2 30
10 Tartışma 15 2 30
20 Rapor Hazırlama 1 5 5
21 Rapor Sunma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Oyunun tanımı ve gelişimsel önemi. Yok Yok
2 Oyunun yaşlara göre gelişim aşamaları (1-6 yaş ) Yok Yok
3 Oyun çeşitleri Yok Yok
4 Özel Eğitimde Oyun Etkinlikleri Yok Yok
5 Özel Eğitimde Oyun Etkinlikleri ve Uygulama Faaliyeti Yok Yok
6 Oyun Etkinliklerini Yetersizlik Grubuna Göre Hazırlama Yok Yok
7 Oyun Etkinliklerini Yetersizlik Grubuna Göre Hazırlama Yok Yok
8 Ara Sınav Yok Yok
9 Oyun temelli değerlendirme Yok Yok
10 Bireyselleştirilmiş Oyun Planı Hazırlama Yok Yok
11 Bireyselleştirilmiş Oyun Planı Hazırlama Yok Yok
12 Rond öğretimi Yok Yok
13 Rond öğretimi Yok Yok
14 Şarkı Öğretimi, Örnek Ront Ve Dramatizasyon Videolarının İzlenmesi, Orff Schulwerk Metodu Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292546 Öğrenciler, oyunun tanımı ve önemi, gelişim aşamalarını, çeşitlerini, söyler.
2 1292548 Oyunun gelişimsel olarak aşamalarını açıklar.
3 1292549 Oyun temelli değerlendirme yaparak, oyunu özel gereksinimli çocukların gereksinimleri ve özelliklerine uygun olarak düzenler.
4 1292547 Ront, dramatizasyon ve kurallı oyunun analizini yapar, sözel ipuçlarını belirler, performans alım planı yazar, örnek performans alımı yapar, amaçları düzenler, becerinin öğretim sürecini yazar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek