Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖZE212 Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin Öğrenme Stratejileri 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Öğrenme güçlüğü olan bireylerin özelliklerini, değerlendirme süreçlerini, müdahale yöntemlerini ve bu bireylerin öğrenme stratejilerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Hakan METİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bender, W. N. (2008). Öğrenme güçlüğü olan bireyler ve eğitimleri. (Çev. Ed. Sarı, H.) Ankara: Nobel yayıncılık. Güzel, Ö, R. (Ed.), (2017). Öğrenme Güçlüğü Seti. Ankara: Eğiten Kitap Melekoğlu, M. A. ve Çakıroğlu, O. [Editörler] (2015). Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar. Ankara: Vize Yayıncılık Melekoğlu, M. A. ve Sak, U. [Editörler] (2017). Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek. Ankara: Pegem Akademi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrenme güçlüğü olan bireylerini genel özellikleri, değerlendirilmeleri, tanılanmaları ve bu bireylere yönelik geçmişten günümüze kadar kullanılan öğretim stratejilerine yer verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 6 6
3 Bütünleme Sınavı 1 6 6
8 Rehberli Problem Çözümü 1 3 3
10 Tartışma 1 3 3
11 Soru-Yanıt 1 3 3
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenme güçlüğünün tanılanması öğrenme güçlüğü olan bireyler.pptx
2 Öğrenme güçlüğü olan bireylerin özelliklerinin tanımlanması öğrenme güçlüğü olan bireyler.pptx
3 Öğrenme güçlüğünün tanılanmasında kullanılan ayırıcı ölçütler öğrenme güçlüğü olan bireyler.pptx
4 Öğrenme güçlüğünün oranı ve yaygınılığı öğrenme güçlüğü olan bireyler.pptx
5 Öğrenme güçlüğü olan bireylere yönelik değerlendirme süreçleri öğrenme güçlüğü olan bireyler.pptx
6 Öğrenme güçlüğü olan bireylere yönelik erken müdahaleler öğrenme güçlüğü olan bireyler.pptx
7 Öğrenme güçlüğü olan bireyler için geçiş programlarının düzenlenmesi öğrenme güçlüğü olan bireyler.pptx
8 Öğrenme güçlüğü olan bireylere okuma-yazma öğretiminde kullanılan kanıt temelli uygulamalar öğretim strateji önerileri.pptx
9 Öğrenme güçlüğü olan bireylere matematik öğretiminde kullanılan kanıt temelli uygulamalar öğr. güç. stra..pptx
10 Öğrenme güçlüğü olan bireylerin iletişim becerilerinin desteklenmesine yönelik stratejiler öğretim strateji önerileri.pptx
11 Öğrenme güçlüğü olan bireylere yönelik kullanılan bilişsel stratejiler öğr. güç. stra..pptx
12 Öğrenme güçlüğü olan bireylere yönelik kullanılan bilişsel stratejiler öğr. güç. stra..pptx
13 Öğrenme güçlüğü olan öğrencilere yönelik kullanılan öğretim stratejileri öğr. güç. stra..pptx
14 Genel eğitim sınıfında bulunan öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için yapılacak öğretimsel düzenlemeler. öğretim strateji önerileri.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1255918 Öğrenme güçlüğü olan bireyleri tanımlayabilme
2 1255919 Öğrenme güçlüğü olan bireyleri değerlendirebilme
3 1255920 Öğrenme güçlüğü olan bireylere yönelik kullanılan müdahaleler
4 1255921 Öğrenme güçlüğü olan bireylere okuma-yazma, matematik öğretimi
5 1255922 Öğrenme güçlüğü olan bireylerin iletişim becerilerinin desteklenmesi
6 1255923 Öğrenme güçlüğü olan bireyler için öğretimsel düzenlemeler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 4
4 4
5 3
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek