Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖZE301 Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Okuma -yazma öğretimine ve yöntemlere ilişkin bilgilerini kullanarak özel gereksinimli bireylere okuma-yazma öğretimi yapar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Murat Vural

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaynaklar: Güzel-Özmen, R.. (2010). Yazma Öğretimi. İbrahim Diken (Ed.), İlköğretimde Kaynaştırma içinde (s. ). Ankara: Pegem Yayıncılık. Doğanay-Bilgi, A. Güzel-Özmen, R.. (2010). Okuma Öğretimi.İbrahim Diken (Ed.), İlköğretimde Kaynaştırma içinde (s. ). Ankara: Pegem Yayıncılık. Güzel-Özmen, R.. (2010). Öğrenme Güçlüğü Hakkında Temel Bilgiler ve Uygulamalar. Ankara: Eğiten Kitap. Çelenk, S. (2003). İlkokuma Yazma Programı ve Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Çelenk, S. (2009). İlkokuma Yazma Öğretimi. Ankara: Serhat Yayıncılık. Cemaloğlu, N. (2001). İlkokuma Yazma Öğretimi. Nobel Yayıncılık. Keskinkılınç, K. (2002). İlkokuma Yazma Öğretimi. Nobel Yayıncılık. Binbaşıoğlu, C. (2004). İlkokuma Yazma Öğretimi. Nobel Yayıncılık. Okuma Listesi: Güzel, R. (1999). Doğrudan öğretim yönteminin öykü anlama becerisinin öğretiminde uygulanması. Eğitim ve Bilim, 23(41). Özmen, R., Doğanay-Bilgi, A. (2005). Zihinsel engelli öğrencilerde aşamalı dikte tekniğinin hece sonundaki ünsüzü doğru okumada etkililiği. Milli Eğitim Dergisi, 33(44). Doğanay-Bilgi, A . ve Özmen, E. R. (2014). Uyarlanmış Çok Ögeli Bilişsel Strateji Öğretiminin Zihinsel Engelli Öğrencilerin Metin Anlama Sürecinde Kullanılan Üstbilişsel Strateji Bilgisini Kazanmalarında Etkisi. KUYEB, 14(2)(1-22). Guldenoglu, B., Kargin, T, Miller, P. (2012). Iyi Ve Zayıf Okuyucuların Kelime İslemleme Ve Okudugunu Anlama Becerilerinin Karsılastırılmalı Olarak İncelenmesi. Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 12(4), 2807-2828. Kargin T., Güldenoglu B., Ergül, C. (2017). Anasınıfı Çocuklarının Erken Okuryazarlık Beceri Profili: Ankara Örneklemi, Özel Eğitim Dergisi, 18(1), 61-87. Güldenoglu B., Kargin T. (2012). Karşılıklı Öğretim Tekniğinin Hafif Derecede Zihinsel Engelli Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerileri Üzerindeki Etkililiğinin İncelenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 13(1), 17-34.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İlk okuma yazma öğretimi aşamalarında zihinsel engelli öğrencilerin değerlendirilmesi ve öğretiminin planlanması, Aşamalı Dikte Tekniği ile okuma ve yazma hatalarının düzeltilmesi, mekanik yazma hatalarının düzeltilmesi, sesli okuma akıcılığının sağaltımı, okuduğunu anlamaya hazırlık, metin türleri (kurgusal ve bilgi veren) ve yapılarının analizi, Türkçe kitaplarındaki metinlerde olması gereken özellikler, okuduğunu anlamanın değerlendirilmesi, okuduğunu anlama öğretim yöntemleri, Doğrudan Öğretim Yöntemi ile öykü anlama öğretimi, yazılı ifadenin eğerlendirilmesi ve bilişsel strateji öğretimine göre yazılı ifade öğretimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 10 4 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders Programının Kaynak Kitapların İncelenmesi
2 Okuma Yazmanın Önemi
3 Okuma Yazma Öğrenme Süreci
4 Erken okuryazarlık becerileri ve değerlendirme araçları. erken okur yazarlık.pdf
5 Okuma Yazmada Kullanılan Yöntemler ve Hazırlık Çalışmaları İlk okuma yazmada yöntem ve teknikler.pptx
6 Okuma Yazmada Kullanılan Yöntemler ve Hazırlık Çalışmaları
7 Ara Sınav
8 Ses Temelli Okuma Yazma Öğretimi
9 Ses Temelli Okuma Yazma Öğretimi
10 Çözümleme Yöntemi ile Okuma Yazma Öğretimi
11 Çözümleme Yöntemi İle Okuma Yazma Öğretimi
12 Karma Yöntem
13 Yöntemlerin Karşılaştırılması
14 Özel Gereksinimli Öğrencinin Performansını Belirleme
15 Okuma Yazma Öğretimini Planlama
16 Okuma Yazma Öğretimini Planlama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249704 Okuma yazma öğretiminin amaçlarını söyler.
2 1296469 Okuma yazma öğretiminin ilkelerini söyler.
3 1249710 Erken okuryazarlık becerilerini açıklar.
4 1296468 Erken okuryazarlık becerilerini değerlendirme araçlarını söyler.
5 1249705 Okuma yazma öğretim yöntemlerini söyler.
6 1249708 Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarını açıklar.
7 1296454 Ara Sınav
8 1249707 Ses temelli cümle yaklaşımıyla okuma yazma öğretimi yapar.
9 1296466 Ses temelli cümle yaklaşımıyla okuma yazma öğretimi yapar.
10 1249706 Çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğretimi yapar.
11 1296467 Çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğretimi yapar.
12 1249712 Okuma yazma öğretiminde yapılabilecek etkinlik ve materyallere örnekler verir.
13 1249711 Okuma yazma öğretiminde kullanılabilecek materyaller geliştirir.
14 1249709 Okuma ve yazmada karşılaşılan problemlerde kullanılabilecek yöntemleri açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5