Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖZE311 Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerilerinin Öğretimi 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Görme yetersizliğinin tanımı ve sınıflandırılmasını, görme yetersizliği olan bireylerin öğretimi ve hizmetlerinin planlanmasını, görme yetersizliği olan bireylere bağımsız hareket becerisi kazandıracak ipuçlarının, işaretlerin, bina içi ve bina dışı numaralama sistemlerinin öğretimi ve bağımsız hareket becerilerini değerlendirmede korunma tekniklerinin öğretimini kapsar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Özcan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özel Eğitime Gereksinimi olan Öğrenciler ve Özel Eğitim, Ed. İbrahim H. Diken Özel Eğitim, Ed. Sezgin Vural İşitme, Konuşma ve Görme Görme Sorunu Olan Çocukların Eğitimi, Ed. Ümran Tüfekçioglu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Görme yetersizliğinin tanımı ve sınıflandırılması Öğretim Ve Hizmetlerin Planlanması Önkoşul Becerilerin Değerlendirilmesi Ve Öğretimi Yönelim Becerileri İpuçları, İşaretler, Arama Yöntemleri Ölçme Becerileri Bina İçi Ve Bina Dışı Numaralama Sistemlerinin Öğretimi Pusula yönlerinin öğretimi Bağımsız Hareket Becerilerini Değerlendirme Korunma Teknikleri ve Elle Duvar Takibi; Rehber Becerileri; Baston Becerileri; Rota Analizi; Navigasyon Sistemleri; Görme Yetersizliği Olan Çocuklar İçin Erişilebilirlik ve Destekleyici Teknoloji Kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görme yetersizliğinin tanımı ve sınıflandırılması ve görme yetersizliği olan bireylerin özellikleri BAĞIMSIZ YONELİM-1.ppt
2 Yönelim ve bağımsız hareket becerilerin önemi ve beden imajı oluşturma BAĞIMSIZ YONELİM-2.ppt
3 Görme yetersizliği olan bireylerde akademik beceri öğretimi BAĞIMSIZ YONELİM-3.ppt
4 İpuçları ve işaretlerin kullanılma ve ölçme becerilerinin öğretimi BAĞIMSIZ YONELİM-4.ppt
5 İpuçları ve işaretlerin kullanılma ve ölçme becerilerinin öğretimi devam BAĞIMSIZ YONELİM-5.ppt
6 Rehberle yürüme, korunma teknikleri ve İzleme BAĞIMSIZ YONELİM-6.ppt
7 Görme Yetersizliği Olan Çocuklar İçin Eğitim Ortamları BAĞIMSIZ YONELİM-7.ppt
8 Ara sınav
9 Baston Ve Baston Teknikleri BAĞIMSIZ YONELİM-8.ppt
10 Baston Ve Baston Teknikleri Devam BAĞIMSIZ YONELİM-8.ppt
11 Farklı ortam ve koşullarda baston kullanma uygulamaları BAĞIMSIZ YONELİM-9.ppt
12 Farklı ortam ve koşullarda baston kullanma uygulamaları devam BAĞIMSIZ YONELİM-9.ppt
13 Sınıfiçi Uygulama
14 Yarıyıl sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274088 Görme yetersizliğinin tanımı ve sınıflandırılmasını yapar.
2 1274089 Görme engelli bireyin becerilerdeki performansını değerlendirir.
3 1274090 Öğretim süreçlerini planlar ve öğretim öncesi hazırlık yapar.
4 1274091 Farklı ortam ve koşullarda işaretleri, ipuçları kullanmayı ve yönleri bulma becerilerini bilir.
5 1274092 Eliyle duvar/nesne takibi yaparak güvenli şekilde yürümeyi, bastonla yürüme becerilerini planlar.
6 1274202 Görme engelli bireye bağımsız hareket becerilerini öğretme tekniklerini bilir.
7 1274203 Görme Yetersizliği Olan Çocuklar İçin Erişilebilirlik ve Destekleyici Teknoloji Kullanımını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4