Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖZE302 Özel Eğitimde Aile Eğitimi 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Öğrencilere zihin engelli çocuğa sahip ailelerle çalışma becerileri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Meryem VURAL BATIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özel Eğitimde Aile Eğitimi Ve Rehberliği- Atilla Cavkaytar Aile Eğitimi- Nihal Varol Anne- Baba Eğitimi - Aysel Çağdaş Erken Çocukluk Döneminde Aile Katılımı Etkinlikleri- Dilfiruz Cömert, Emine Erdem Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim- S.Sunay Yıldırım Doğru, Neslihan Durmuşoğlu Saltalı İşitme Güçlüğü Olan Çocuğuma Nasıl Yardımcı Olabilirim- Gönül Akçamete Erken Çocukluk Döneminde Dil Becerilerini Geliştirme- İbrahim H. Dikmen

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerine yönelik, ailenin ihtiyaçları doğrultusunda, çocuklarının gelişim özellikleri, çocuklarına kavram ve beceri kazandırma, davranış değiştirme yöntemleri, ailenin yasal hakları, ailenin eğitim sürecine katılımının önemi, erken çocukluk dönemi eğitim programlarının uygulanması, ev öğretim programlarının hazırlanıp uygulanması gibi konularda aile eğitimi düzenleyebilecek ve aile rehberliği yapabilecek düzeye gelmesini sağlamaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
29 Bireysel Çalışma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 17 17
5 Derse Katılım 10 2 20
21 Rapor Sunma 1 12 12
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 2 15 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders programının tartışılması.
2 Aile Aile Eğitimi Engelli Çocukların Aileleri Aile Eğitimi ve Rehberliği-1.ppt
3 Ailenin Özüre Uyum Süreci Engelli çocuğun tanılanması Ailede ilk farkına varış Ailelerin tepkileri Ailenin özüre uyum sürecinde sunulan psikolojik destek hizmetleri Aile Eğitimi ve Rehberliği-2.ppt
4 Aile Okul Çocuk Çevre Toplum İlişkisi-Etkileşimi Aile-Çocuk-Okul İlişkisi Öğretmen aile ilişkisi Aile-Çevre İlişkisi Aile Eğitimi ve Rehberliği-3.ppt
5 Öğretmen aile ilişkisi ve iletişimi Aile Eğitimi ve Rehberliği-4.ppt
6 Aile Eğitiminin Genel Amaçları Özel Eğitimde Aile Eğitiminin Amaçları Ailenin Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi Bilgi Toplama Yöntemleri Aileden Alınacak Bilgiler Çocuktan Alınacak Bilgiler Okul ve Öğretmenden Alınacak Bilgiler Çevreden Alınacak Bilgiler Belirlenmesi Aile Eğitimi ve Rehberliği-5.ppt
7 Ailelere sunulan hizmetler Aile Katılımı Temel kavramlar Katılım Türleri Aile Eğitimi ve Rehberliği-6.ppt
8 Aile Eğitimi Yaklaşımları Anne-baba olarak anne babalar Gönüllüler olarak anne babalar Öğretici olarak anne babalar Aile Eğitimi ve Rehberliği-7.ppt
9 Aile Eğitimi Programları Ev Merkezli Programlar Okul Merkezli Programlar Ev/Okul Merkezli Programlar Uzaktan Öğretim Programları Aile Eğitimi ve Rehberliği-8.ppt
10 Vize Haftası
11 aile eğitim programının hazırlanıp uygulanması Aile Eğitimi ve Rehberliği-9.ppt
12 aile eğitim programının hazırlanıp uygulanması Aile Eğitimi ve Rehberliği-10.ppt
13 aile eğitim programının hazırlanıp uygulanması
14 Türkiye'de yapılan aile eğitim çalışmaları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249374 Aile eğitiminin temel amaçlarını açıklar.
2 1249375 Ailelerinin geçirdikleri uyum evrelerini tanımlar.
3 1249376 Ailelerin gereksinimleri ve karşılanma yollarını tartışır.
4 1249377 Davranışsal görüşe dayalı aile eğitim oturumlarını planlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3
3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3
4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek