Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖZE401 Özel Eğitimde Meslek Etiği 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Özel eğitimde, Meslek Etiği ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Meltem erdemli

Ön Koşul Dersleri

ön-koşul yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Meslek Etiği, Nuran ÖZTÜRK BAŞPINAR, Demet ÇAKIROĞLU,, NOBEL Akademik Yayıncılık Hüseyin Ali Kutlu, Meslek Etiği, Nobel Akademik Yayıncılık / Meslek Dizisi Barbara S. Anderson, The Counselor and The Lav,Fourth Edition, ACA,1976

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Özel eğitimde, meslek etiğinde dikkat edilecek konular

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
10 Tartışma 6 4 24
17 Alan Çalışması 4 4 16
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etik ve ahlak kavramlarına giriş Doğrudan Öğretim 1Etik ve ahlak kavramlarına girişDoğrudan Öğretim.docx
2 Etik sistemler Anlatım, sunum images.jpg
3 Mesleki etik kavramı sunu, anlatım xc.png
4 Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler anlatım
5 Etik-ahlak ilişkisi sunu ve anlatım http://www.tid.gov.tr/Makaleler/11abdulkadirmahmuto%C4%9Flu.doc
6 Özel Eğitimde Mesleki Yozlaşma anlatım sunum_sablon.ppt
7 Öğretmenlik Meslek etiği anlatım ve sunu meslek etiği1.ppt
8 öğretmenlik meslek Etiği ders anlatımı ve sunu
9 vize sınavı
10 meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını araştırmak tartışma 4.ppt
11 Sosyal Sorumluluk sunu
12 İş yerinde etik ortam sunu ve anlatım http://www.uysad.com/FileUpload/as907385/File/kadir_aktas.pdf
13 Çalışanların etik profilleri sunu ve anlatım
14 final Sınavı final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295960 Meslek etiği ile ilgili bir örnek olayı analiz ederek ulaştığı sonuçları yazılı/sözlü olarak ifade eder.
2 1295961 Toplumsal sorumluluk ve ahlaki değerleri bilir.
3 1295967 Ahlak oluşumunda rol oynayan faktörleri yazılı/sözlü olarak sıralar.
4 1295968 Social responsibility has moral values.
5 1295974 Özel eğitimde etik ve ahlak kavramlarını yazılı/sözlü olarak ifade eder.
6 1295975 Toplumsal ve mesleki yozlaşma kavramlarını analiz ederek ulaştığı sonuçları yazılı/sözlü olarak ifade eder.
7 1295976 Etik ve ahlak kavramlarını çeşitli kaynaklardan araştırarak bulduklarını yazılı/sözlü olarak ifade eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 1 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 1 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 2
3 4 2 3 3 2 2 2 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 1 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2