Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 60 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fonksiyonların ekstremum değerleri Ders notu 1.pdf
2 Ortalama değer ve Rolle teoremi, uygulamaları Ders notu 2.pdf
Ders notu 3.pdf
3 Ekstremum için 1. ve 2. türev kriterleri, mutlak ekstremum Ders notu 4.pdf
Ders notu 5.pdf
4 Konkavlık ve eğri çizimi Ders notu 6.pdf
5 Uygulamalı optimizasyon problemleri, Newton yöntemi Ders notu 7.pdf
Ders notu 8.pdf
6 Belirsiz integral, değişken değişimi, kısmı integrasyon Ders notu 9.pdf
7 Basit kesirlere ayırma, özel değişken değiştirme Ders notu 10.pdf
8 Trigonometrik integrasyon Ders notu 10.pdf
Ders notu 11.pdf
9 Arasınav
10 Riemann anlamında belirli integral, sonlu toplamların limitleri Ders notu 12.pdf
11 Kalkülüsün Temel Teoremi ve belirli intagral özellikleri Ders notu 13.pdf
12 Alan Hesabı Ders notu 14.pdf
13 Kabuk ve Disk yöntemi ile hacim hesabı Ders notu 15.pdf
14 Yay uzunluğu, yüzey alanı hesabı Ders notu 15.pdf
Ders notu 16.pdf
15 Moment ve ağırlık merkezi hesabı
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1469114 Fonksiyonların ekstremum değerleri, Ortalama değer ve Rolle teoremi, uygulamaları
2 1469115 Ekstremum için 1. ve 2. türev kriteleri, mutlak ekstremum
3 1469116 Konkavlık ve eğri çizimi, Uygulamalı optimizasyon problemleri, Newton yöntemi
4 1469117 Belirsiz integral, değişken değişimi, kısmı integrasyon, Basit kesirlere ayırma, özel değişken değiştirme
5 1469118 Trigonometrik integrasyon, Riemann anlamında belirli integral, sonlu toplamların limitleri, Kalkülüsün Temel Teoremi ve belirli intagral özellikleri, Alan Hesabı, Kabuk ve Disk yöntemi ile hacim hesabı, Yay uzunluğu, yüzey alanı hesabı, Moment ve ağırlık merkezi hesabı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek