Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG205 Biyoistatistik 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere çeşitli çalışma disiplinleri içinde doğru veri toplama, gruplandırma ve analiz etme kabiliyetini kazandırmaktır. Temelde amaç, öğrencilerin karşılaştıkları bilimsel problemler çözümünde doğru istatistik analiz yöntemlerini seçmelerini ve sonuçları yorumlamalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Aysun Gümüş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Dizüstü bilgisayar, Bir İstatistik Paket Programı (SPSS, Minitab)

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Fundamentals of Biostatistics, 1990 Third Edition, Rosner, B., PWS-Kent Publishing, Boston. 2.Biyoistatistik,2002. Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu, Hatipoğlu Yayınları, Ankara. 3.Biometry, 1997 Third Edition, Sokal R.R., Rohlf, F.J., W. H. Freeman and Company, New York. 4. Biostatistical Analysis,1974, Zar, J. H.,Prentice-Hall Inc, New Jersey.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyoistatistiğe Giriş, Toplum (Evren), örneklem ve birim kavramlarının tanımlanması, Değişken tanımı ve türleri (sürekli, aralıklı, sıralı ve isimsel değişkenler), Betimleyici istatistikler I(merkezi nokta ölçüleri:Aritmetik, geometrik ve harmonik ortalama, mod, medyan), Betimleyici istatistikler II(merkezi dağılım ölçüleri:Varyans, standart sapma, standart hata, değişim katsayısı)Betimleyici istatistikler I(merkezi nokta, Veri grubundan Frekans dağılımının hazırlanması; Unimodal, bimodal ve polimodal dağılımların biyolojik olaylarda yansıması, Teorik Frekans Dağılımları I. : Binomial Dağılım ve Poisson Dağılımı parametreleri, Teorik Frekans Dağılımları II. : Normal dağılım (Gaussian Dağılımı) parametreleri, Standart normal Dağılım, Örneklem ortalamasının güven aralığı, Merkezi sınır teoremi ve Student's (t-)dağılımı, Hipotez kurma, test etme ve istatistik karar, Parametrik testler. Önemlilik testleri; Tek ve İki örneklem z ve t testleri, bağımlı(eşleştirilmiş) t testi,Biyolojik olaylarda 'z ve t testi uygulamaları', K örneklem testleri; Tek yönlü varyans analizi (ANOVA), çoklu karşılaştırma (post hoc testleri) testleri, Biyolojik olaylarda 'varyans analizi' uygulamaları, Regresyon ve Korelasyon analizi; Basit Doğrusal Regresyon, iyolojik olaylarda 'basit doğrusal regresyon' uygulamaları, Parametrik olmayan testler, KiKare testi, Mann-Whitney U testi, Kruskall Wallis Analizi .

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 5 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 5 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoistatistiğe Giriş, Toplum (Evren), örneklem ve birim kavramlarının tanımlanması
2 Değişken tanımı ve türleri (sürekli, aralıklı, sıralı ve isimsel değişkenler)
3 Betimleyici istatistikler I(merkezi nokta ölçüleri:Aritmetik, geometrik ve harmonik ortalama, mod, medyan)
4 Betimleyici istatistikler II(merkezi dağılım ölçüleri:Varyans, standart sapma, standart hata, değişim katsayısı)Betimleyici istatistikler I(merkezi nokta ölçüleri:Aritmetik, geometrik ve harmonik ortalama, mod, medyan)
5 Veri grubundan Frekans dağılımının hazırlanması; Unimodal, bimodal ve polimodal dağılımların biyolojik olaylarda yansıması
6 Teorik Frekans Dağılımları I. : Binomial Dağılım ve Poisson Dağılımı parametreleri
7 Teorik Frekans Dağılımları II. : Normal dağılım (Gaussian Dağılımı) parametreleri
8 Standart normal Dağılım, Örneklem ortalamasının güven aralığı
9 Merkezi sınır teoremi ve Student's (t-)dağılımı Hipotez kurma, test etme ve istatistik karar
10 Vize
11 Önemlilik testleri; Tek ve İki örneklem z ve t testleri, bağımlı(eşleştirilmiş) t testi Biyolojik olaylarda 'z ve t testi uygulamaları'
12 K örneklem testleri; Tek yönlü varyans analizi (ANOVA), çoklu karşılaştırma (post hoc testleri) testleri Biyolojik olaylarda 'varyans analizi' uygulamaları
13 Regresyon ve Korelasyon analizi; Basit Doğrusal Regresyon
14 Biyolojik olaylarda 'basit doğrusal regresyon' uygulamaları
15 Final Sınavı
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235153 Biyolojik olayların tabi oldukları frekans dağılımlarını tanır ve olayları bu dağılımlara uygun olarak sınıflayabilir.
2 1235155 Karşılaşılan bilimsel problemlerin çözümünde doğru istatistik analiz yöntemini seçebilir ve sonuçları yorumlayabilir
3 1235154 Biyoloji alanındaki temel değişkenleri birbirinden ayırabilir ve kategorize(sürekli, aralıklı, isimsel ve sıralı ) edebilir.
4 1235157 Öğrenci evren kavramı içerisinde, evreni temsil edecek nitelikte alt örneklem almayı, örneklemden elde edeceği bulguların kapsama alanını tanır.
5 1235158 Toplum-örneklem-birim kavramından birimin ölçme işlemi gerektirdiğini, ölçülebilirlik ve ölçme hassasiyeti saptandıktan sonra veri grubu toplanabileceğini kavrar.
6 1235156 Biyoloji disiplinleri içinde doğru veri toplayabilir, gruplandırır ve analiz eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma